Gmina Warszawa-Targówek

Gmina Warszawa-Targówek – dawna gmina miejska (tzw. gmina warszawska) istniejąca w latach 1994-2002 w woj. stołecznym warszawskim i woj. mazowieckim. Siedziba gminy znajdowała się w warszawskiej dzielnicy Targówek.

Warszawa-Targówek
gmina miejska
1994-2002
Państwo  Polska
Województwo 1994-1998: woj. warszawskie
1999-2002: woj. mazowieckie
Powiat 1999-2002: warszawski
Siedziba Warszawa-Targówek
brak współrzędnych
Portal Portal Polska

Gmina Warszawa-Targówek została utworzona 19 czerwca 1994 roku w woj. warszawskim na mocy ustawy z dnia 25 marca 1994 o ustroju miasta stołecznego Warszawy, w związku z reformą podziału administracyjnego miasta Warszawy, polegającej na przekształceniu dotychczasowych (funkcjonujących od 1990 roku[1]) ośmiu[2] dzielnic-gmin w 11 nowych tzw. gmin warszawskich[3].

W związku z reformą administracyjną Polski wchodzącą w życie 1 stycznia 1999 roku, gmina weszła w skład powiatu warszawskiego w nowo utworzonym woj. mazowieckim[4].

Gminę zniesiono 27 października 2002 roku (łącznie z całym powiatem warszawskim) na mocy ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy, likwidującej podział Warszawy na gminy, tworząc z niej ponownie jednolitą gminę miejską[5][6].

Granice gminy:[7]
Granice administracyjne gmin Marki (zachodnia) i Ząbki (zachodnia), prostopadle wzdłuż zachodniej granicy lasu do ul. Skorpiona, wschodnia strona ul. Skorpiona, przedłużenie ul. Skorpiona do linii kolejowej, północna strona linii kolejowej Warszawa-Siedlce biegnącej wzdłuż ul. Gwarków i ul. Zabranieckiej, północna strona linii kolejowej biegnącej wzdłuż ul. Naczelnikowskiej i ul. Plantowej, wschodnia strona linii kolejowej Warszawa-Legionowo z przystankiem Warszawa Praga, północna strona ul. Toruńskiej w budowie.

PrzypisyEdytuj