Gniazdo (geologia)

Gniazdo – naturalne lokalne skupienie minerałów lub kopaliny wypełniające rozpadliny lub jamy w skorupie ziemskiej podczas różnorodnych procesów geologicznych. Gniazda tworzą złoża gniazdowe.