Gniewino – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972.

Gniewino
gromada
1954–1973
Ilustracja
Państwo

 Polska

Województwo

gdańskie

Powiat

wejherowski

Data powstania

5 października 1954

Data likwidacji

1 stycznia 1973

Siedziba

Gniewino

Szczegółowy podział administracyjny (1954)
Liczba sołectw

8

Liczba reprezentantów
Liczba członków GRN (1954)

13

brak współrzędnych

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954[1] do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973[2], tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954–1972[3][4].

Gromadę Gniewino z siedzibą GRN w Gniewinie utworzono – jako jedną z 8759 gromad na obszarze Polski[3] – w powiecie wejherowskim w woj. gdańskim na mocy uchwały nr 26/III/54 WRN w Gdańsku z dnia 5 października 1954. W skład jednostki weszły obszary dotychczasowych gromad[5] Strzebielinko i Toliszczek ze zniesionej gminy Wierzchucino oraz obszar dotychczasowej gromady Nadole ze zniesionej gminy Krokowa w powiecie wejherowskim, wreszcie obszary dotychczasowych gromad Gniewino, Bychowo, Perlino, Mierzyno i Salinko[6] ze zniesionej gminy Gniewino w powiecie lęborskim w tymże województwie[7]. Dla gromady ustalono 13 członków gromadzkiej rady narodowej[8]. Była to jedna z nielicznych gromad, której obszar przeciął granice dawnych zaborów.

31 grudnia 1959 do gromady Gniewino włączono miejscowości Salino i Rechcinko ze znoszonej gromady Brzeźno Lęborskie w powiecie lęborskim w tymże województwie[9].

1 stycznia 1960 do gromady Gniewino włączono miejscowości Czymanowo i Opalino ze zniesionej gromady Rybno w powiecie wejherowskim[10].

31 lipca 1968 do gromady Gniewino włączono miejscowości Chynowie, Chynowiec, Dąbrówka Mała, Jęczewo, Kostkowo, Korzęcin, Lisewo, Łęczyn Dolny, Płaczewo, Poręby, Rybno, Tadzino, Zielnowo, Zolniczka, Słuszewo i Prenkowo ze zniesionej gromady Kostkowo w tymże powiecie[11].

Gromada przetrwała do końca 1972 roku, czyli do kolejnej reformy gminnej[12]. 1 stycznia 1973 – tym razem w powiecie wejherowskim – reaktywowano zniesioną w 1954 roku gminę Gniewino[13].

Przypisy

edytuj
 1. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
 2. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312
 3. a b Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: Urząd Rady Ministrów – Biuro do spraw Prezydiów Rad Narodowych, 1956.
 4. Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.
 5. Gromady istniały także po II wojnie światowej jako jednostka pomocnicza gmin.
 6. Zapisano błędnie Salinko
 7. Uchwała Nr 26/III/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 5 października 1954 r. w sprawie podziału na nowe gromady powiatu wejherowskiego; w ramach Zarządzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 22 listopada 1954 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 5 października 1954 r., dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 30 listopada 1954 r., Nr. 16, Poz. 91)
 8. Uchwała Nr 221/XLI/54 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wejherowie z dnia 2 października 1954 r. w sprawie ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 7 października 1954 r., Nr. 14, Poz. 83)
 9. Dz.U. z 1959 r. nr 63, poz. 376
 10. Uchwała Nr 8/IX/58 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 9 kwietnia 1959 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych gromad w powiatach województwa gdańskiego (zatwierdzona uchwałą Nr 451/59 Rady Ministrów z dn. 19 listopada 1959 r.) (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 24 grudnia 1959 r., Nr. 7, Poz. 56)
 11. Uchwała Nr XIX/102/68 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 26 czerwca 1968 r. w sprawie zniesienia, zmiany granic oraz utworzenia niektórych gromad w sześciu powiatach województwa gdańskiego (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 31 lipca 1968 r., Nr. 11, Poz. 52)
 12. Wykaz miast, osiedli i gromad: stan z dn. 1 I 1971 r., Cz. 1. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny – Biuro Spisów, 1971.
 13. Uchwała Nr XVIII/108/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 4 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie gdańskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 15 grudnia 1972 r., Nr 20, Poz. 195)