Gościwid

imię męskie

Gościwid – staropolskie imię męskie, złożone z członów Gości- ("podejmować kogoś, gościć") i -wid ("widzieć", ale może od widz - "sługa, posłaniec"). Może więc oznaczać "tego, który widzi gości", albo "tego, który jest sługą swoich gości". Imię to mogło w wymowie zbliżać się do imienia Gościwit.