Herb Prus

(Przekierowano z Godło Prus)

Herb Królestwa Prus wywodzi się z herbu, jaki nadał Albrechtowi Hohenzollernowi król Polski Zygmunt I Stary, jako dziedzicznemu księciu w Prusach, w akcie hołdu lennego, który miał miejsce 10 kwietnia 1525 w Krakowie, znanym w historiografii polskiej jako hołd pruski 1525.

Prusy Zakonne (wiek XIII–1466)

edytuj

Prusy Królewskie (1466–1793)

edytuj

Prusy Książęce – Księstwo Pruskie (1525–1657)

edytuj

Królestwo Prus (1701–1918)

edytuj

Wolne Państwo Prusy (1918–1947)

edytuj

Orzeł pruski we współczesnej heraldyce polskiej

edytuj

Zobacz też

edytuj