Godelaib

obodrycki książę

Godelaib (zm. 808) – książę obodrzycki, przez niektórych historyków uważany za brata Drożka[1].

Godelaib
książę obodrzycki
Okres

od ?
do 808?

Dane biograficzne
Data śmierci

808

Imię jego jest imieniem germańskim w postaci dolnoniemieckiej pochodzącym od nordyjskiego Godleifr[2]. Wysunięto przypuszczenie, że miano to może być zwykłym tłumaczeniem słowiańskiego Bogusława[3].

W 808 roku po opuszczeniu kraju przez Drożka, został wzięty do niewoli przez wojska władcy południowojutlandzkiego Godfreda, który zaatakował obszary plemienne Obodrzyców, a następnie z rozkazu tego ostatniego stracony. Nie wiadomo, czy został wybrany na następcę Drożka, czy przewodził tylko jednemu z plemion pozostającemu wcześniej w zależności[4].

PrzypisyEdytuj

  1. Tak m.in. W. Bogusławski, Dzieje Słowiańszczyzny północno-zachodniej do połowy XIII wieku, t. III, Poznań 1892, s. 38. Wydawał się przychylać do tej interpretacji także H. Łowmiański, Początki Polski, t. V, Warszawa 1973, s. 255
  2. Tak uważa M. Rudnicki, Godelaib [w:] Słownik Starożytności Słowiańskich, t. II, Wrocław 1964, s. 128
  3. G. Labuda, Dynastia obodrzycka [w:] Słownik Starożytności Słowiańskich, t. I, Wrocław 1961, s.415
  4. Istnieje hipoteza, że władał jedną częścią Obodrzyców, podczas gdy Drożko, będąc jednocześnie księciem wielkoplemiennym, władał drugą częścią. H. Łowmiański, Początki Polski, t. V, Warszawa 1973, s. 254–255

BibliografiaEdytuj