Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, Officium parvum Conceptionis Immaculataekatolicka modlitwa wzorowana na liturgii godzin.

Początki tego nabożeństwa sięgają średniowiecza. Prawdopodobnie powstały w XIV lub w XV wieku. Ich inicjatorem mógł być Leonard Nogarol, franciszkański teolog z Werony, który ułożył oficjum ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny Maryi. Treść została zatwierdzona przez papieża Sykstusa IV w 1476 roku. Według niektórych badaczy oficjum przetłumaczono na język polski jako Godzinki o Niepokalanym Poczęciu i pod tym tytułem znalazły się w modlitewniku ułożonym przez Wacława Ubogiego z Brodni pt. Modlitwy Wacława. Według innych źródeł polski przekład oficjum w postaci „Godzinek” wyszedł w druku po 1482 roku w „Modlitewniku”, w którym zawarte są pieśni autorstwa bł. Władysława z Gielniowa. Natomiast ks. Wacław Schenk przypisuje autorstwo Godzinek Piotrowi Rodriguezowi TJ (1531-1617), a tłumaczenie na język polski nieznanemu jezuicie krakowskiemu.

Obecny polski tekst Godzinek został prawdopodobnie przetłumaczony przez tłumacza Pisma św., ks. Jakuba Wujka, być może opublikowany w Krakowie w 1596 r., a z pewnością w roku 1598 tamże.

Stolica Święta zatwierdziła Godzinki w r. 1615. Łaciński tekst aprobowany przez Stolicę Świętą wyszedł z drukarni Kamery Apostolskiej w r. 1838.[1]

Godzinki, tak jak brewiarz, składają się z siedmiu części: jutrzni, prymy, tercji, seksty, nony, nieszporów i komplety. Każda z tych części zawiera wezwanie, hymn, werset, responsorium i modlitwę. Na zakończenie Godzinek składa się ofiarowanie, antyfona i modlitwa.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Mszał Rzymski, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań 1963, s. 1438

BibliografiaEdytuj

  • Mały Słownik Maryjny; Wydawnictwo OO. Franciszkanów; Niepokalanów 1987
  • L'Office de la sainte et immaculée conception de la glorieuse Vierge Marie, mis en françois avec une explication... par M.N.F.V.D.M., Paris : A. Soubron, 1663.
  • S. Pascale-Dominique Nau, Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Historia i Komentarz, Przekład - Maria Gawron-Zaborska, Wydawnictwo "Gaudium" Lublin, 2018.

Linki zewnętrzneEdytuj