Golicynowie

Golicynowie (ros. Голицыны ) – rosyjski ród kniaziowski (książęcy) pochodzenia litewskiego, który wziął swoje nazwisko od przezwiska protoplasty – żyjącego w XVI wieku kniazia Michała, zwanego Galitsa[1], będący gałęzią dynastii Giedyminowiczów[2].

Herb rodu

Bezpośrednim przodkiem kniaziów Golicynów był zmarły między 1437 a 1447 rokiem kniaź Jerzy (posiadający w Moskwie status bojara), syn kniazia litewskiego Patryka Narymuntowicza i wnuk Narymunta Gleba Giedyminowicza (syna wielkiego księcia litewskiego Giedymina), ożeniony z księżniczką moskiewską Anną, córką Dymitra I Dońskiego[2]. Najbliższymi krewnymi kniaziów Golicynów byli kniaziowie Kurakinowie.

Spokrewniona z dynastią panującą rodzina kniaziów Golicynów od początku należała do najpotężniejszych i najbardziej wpływowych rodów rosyjskich. Jej przedstawiciele piastowali liczne urzędy w imperium rosyjskim. Kres świetności nastąpił wraz z wybuchem rewolucji październikowej w 1917 roku, kiedy to została poddana represjom cała arystokracja rosyjska.

Nieliczni potomkowie rodu, którym udało się przetrwać czasy komunizmu, żyją do dziś w Rosji. Duża grupa żyje na emigracji w krajach Europy Zachodniej oraz za oceanem.

Jeden z przedstawicieli rodu, książę Piotr Golicyn (ur. 1955), ożenił się w 1981 r., w Belgii z arcyksiężniczką austriacką, Marią Anną z dynastii habsbursko-lotaryńskiej (wnuczką ostatniego cesarza i króla Austro-Węgier Karola I Habsburga), z którą ma sześcioro dzieci, w tym dwóch synów[3].

Znani członkowie roduEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Genealogy index, www.genealogy.euweb.cz [dostęp 2017-11-23].
  2. a b J. Wolff Kniaziowie litewsko-ruscy od końca XIV wieku
  3. An Online Gotha, www.angelfire.com [dostęp 2017-11-23].