Gorkowski Okręg Wojskowy

radziecki okręg wojskowy

Gorkowski Okręg Wojskowy (ros. Го́рьковский вое́нный о́круг) – radziecki okręg wojskowy z okresu po II wojnie światowej.

Gorkowski Okręg Wojskowy
Горьковский военный округ
Historia
Państwo

 ZSRR

Sformowanie

9 lipca 1945 (I formowanie)
28 maja 1949 (II formowanie)

Rozformowanie

7 maja 1946 (I formowanie)
24 kwietnia 1953 (II formowanie)

Dowódcy
Pierwszy

gen. lejtn. Ilia Smirnow

Ostatni

gen. lejtn. Władimir Szczerbakow

Organizacja
Dyslokacja

Gorki

Rodzaj sił zbrojnych

wojska lądowe

Podległość

Ministerstwo Obrony ZSRR

Historia edytuj

I formowanie edytuj

Okręg został sformowany 9 lipca 1945 roku. W jego skład weszły terytoria obwodów: gorkowskiego, iwanowskiego, kostromskiego oraz Mordwińskiej ASRR. Do podstawowych zadań okręgu należało przeprowadzenie demobilizacji oddziałów Armii Czerwonej wracających z frontu. Siedziba dowództwa mieściła się w Gorkach.

Po wykonaniu zadań związanych z demobilizacją wojsk, w lutym 1946 okręg przekształcono w Gorkowski Okręg Terytorialny, a 7 maja 1946 został on ostatecznie rozformowany. Jego terytorium podzielono pomiędzy Moskiewski i Nadwołżański Okręg Wojskowy.

II formowanie edytuj

W związku z reorganizacją Sił Zbrojnych ZSRR ponownie w dniu 28 maja 1949 roku utworzono okręg wojskowy, którego terytorium zajęło obszar dawnego okręgu, a dodatkowo w jego skład włączono obwód kirowski oraz Maryjską ASRR i Czuwaską ASRR. Siedziba znajdowała się w Gorkach.

Kolejna reorganizacja spowodowała, że 24 kwietnia 1953 roku okręg został rozformowany. Jego terytorium podzielono pomiędzy Moskiewski, Nadwołżański i Uralski Okręg Wojskowy.

Dowódcy edytuj

  • gen. lejtn. Ilia Smirnow (lipiec 1945 – maj 1946)
  • gen. lejtn. Władimir Szczerbakow (maj 1949 – kwiecień 1953)

Bibliografia edytuj

  • Praca zbiorowa pod red. marsz. Nikołaja Ogarkowa: Советская военная энциклопедия tом 2 Вавилон – Гражданская. Moskwa: Wydawnictwo Wojskowe Ministerstwa Obrony ZSRR, 1979, s. 617. (ros.).