Gospodarka Południowej Afryki

Gospodarka Południowej Afryki to rynek wschodzący (rozwijający się), oparty na własnych znacznych zasobach naturalnych. Dobrze rozwinięte są również finanse, prawo, komunikacja, energetyka i transport. Giełda RPA jest 17. największą giełdą świata. Nowoczesna infrastruktura pomaga w dystrybucji dóbr do innych ośrodków w regionie. Wzrost w latach 2004–2008 został przystopowany pod koniec 2008 przez światowy kryzys.

Gospodarka Południowej Afryki
Informacje ogólne
Waluta

Rand

Rok podatkowy

1 kwietnia – 31 marca

Organizacje gospodarcze

WTO, SADC

Dane statystyczne
PKB (nominalny)

300,4 mld (szac. 2008)

PKB (ważony PSN)

489,7 mld (szac. 2008)

PKB per capita

10 000 dolarów (szac. 2008)

Wzrost PKB

2,8% (szac. 2008)

Struktura PKB

rolnictwo 3,4%, przemysł 31,3%, usługi 65,3% (szac. 2008)

Inflacja

11,3% (szac. 2008)

Wymiana handlowa
Eksport

81,47 mld (szac. 2008)

Towary eksportowane

złoto, diamenty, inne metale i minerały, produkty maszynowe

Główni partnerzy

USA 11,9%, Japonia 11,1%, Niemcy 8%, Wielka Brytania 7,7%, Chiny 6,6%, Holandia 4,5% (2007)

Import

87,3 mld (szac. 2008)

Towary importowane

produkty maszynowe, artykuły spożywcze, substancje chemiczne, produkty ropopochodne

Główni partnerzy

Niemcy 10,9%, Hiszpania 8,2%, Chiny 10%, USA 8,2%, Japonia 6,1%, Wielka Brytania 4,5%, Arabia Saudyjska 4,2% (2007)

Zatrudnienie
Struktura zatrudnienia

rolnictwo 9%, przemysł 26%, usługi 65% (szac. 2007)

Stopa bezrobocia

21,7% (szac. 2007)

Wskaźniki jakości życia
Ludność poniżej progu ubóstwa

50% (2000)

Współczynnik Giniego

65

Wskaźnik rozwoju społecznego

120 (2005)

Finanse publiczne
Dług publiczny

zewnętrzny 39,69 mld (szac. 2008)

Przychody budżetowe

83,85 mld (szac. 2008)

Wydatki budżetowe

83,3 mld (szac. 2008)

PrzemysłEdytuj

Przemysł RPA to w głównej mierze wydobycie zasobów naturalnych.

Przemysł wydobywczy:

 • złota (40% światowych zasobów; w latach 1934–1973 wydobyto ok. 45 tys. ton tego kruszcu[1]; w RPA jest najgłębsza kopalnia na świecie – Western Deep Levels),
 • diamentów jubilerskich i przemysłowych (50% światowych zasobów),
 • węgla kamiennego (80% zasobów Afryki),
 • metali kolorowych (chrom, mangan, srebro)
 • metali ziem rzadkich (beryl, lit),
 • pierwiastków radioaktywnych (uran, tor),
 • soli fosforu i fluoru.

Rozwinięty jest także przemysł maszynowy i chemiczny, ale głównie przetwórczy.

Inne gałęzie przemysłu to:

RolnictwoEdytuj

RPA produkuje więcej żywności niż konsumują mieszkańcy tego kraju. Nadwyżki są eksportowane. Użytki rolne i zielone stanowią ponad 75% kraju. Najważniejsze uprawy:

 • zboża:
kukurydza,
pszenica,
owies,
jęczmień.
 • owoce:
cytrusy,
banany,

Pozostałe produkty rolne: wołowina, drób, wełna, produkty mleczne,

HodowlaEdytuj

Hodowla obejmuje:

U wybrzeży RPA znajdują się bogate łowiska wykorzystywane przez rozwiniętą flotę rybacką.

Ważniejsze daneEdytuj

PKB: 476,4 mld USD (2007), 453,3 mld US D(2006)

Wzrost PKB: 5,1% (szac. 2007), 5,3% (szac. 2006)

PKB per capita: 9800 (szac. 2007), 9500 (szac. 2006)

HDI Pozycje w latach: 120. (2005), 119. (2004), 111. (2003), 101. (1999), 95. (1995)

Tempo wzrostu produkcji przemysłowej: 5% (2004 szac.), 7% (2001 szac.)

Elektryczność:

 • produkcja: 221,9, TWh (2004), 213,4 TWh (2003), 206,0 TWh (2002), 196,0 TWh (2001), 195,6 TWh (2000)
 • konsumpcja: 204,26 TWh (2004)
 • eksport: 12,45 TWh (2004), 10,14 TWh (2003), 6,95 TWh (2002), 6,52 TWh (2001), 4,01 TWh (2000)
 • import: 8,03 TWh (2004), 6,74 TWh (2003), 7,87 TWh (2002), 7,25 TWh (2001), 4,72 TWh (2000)

Elektryczność – źródła energii:

Rezerwy dewizowe: 17,618 miliardów dolarów (Lis 2005), 14,943 miliardów dolarów (Sty 2005), 6,5 miliarda dolarów (Paź 2003)

Relacja 1 randa do dolara (USD):
6,16 (2006), 6,38 (2005), 6,46 (2004), 7,57 (2003)
10,5 (2002), 8,61 (2001), 6,94 (2000), 6,11 (1999)
5,53 (1998), 4,61 (1997), 4,30 (1996), 3,63 (1995)
3,55 (1994), 3,26 (1993), 2,85 (1992), 2,76 (1991)
2,58 (1990)

Najsłabsza relacja: $1 = R16,05 (12 listopada 2015)
Najsilniejsza relacja: R1 = $1,49 (5 czerwca 1973)

PrzypisyEdytuj

 1. Bernatt Stanisław: Oranje-Vis Tonnel, w: „Poznaj świat” R. XXII, nr 11 (264), listopad 1974, s. 35–36.