Gospodarka ekstensywna

Gospodarka ekstensywna to system ekonomiczny, w którym wzrost uzyskiwany jest przede wszystkim przez:

  • nakład czynników pracy (m.in. liczbę pracowników),
  • areał upraw w rolnictwie,
  • liczbę budowanych fabryk,
  • wydobycie i zużycie większej ilości surowców.

Typowym przykładem gospodarki ekstensywnej była gospodarka Związku Radzieckiego.

Przeciwieństwem gospodarki ekstensywnej jest gospodarka intensywna, którą cechuje innowacyjność i rozwijanie się dzięki obniżaniu kosztów surowców i kosztów pracy (wydajność pracy).