Gospodarka nieruchomościami

Gospodarka nieruchomościami – termin wynikający z zagadnień publicznoprawnych.

Zasady gospodarki nieruchomościami określone są przepisami ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.), która zastąpiła ustawę z 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczeniami nieruchomości.

Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczą:

BibliografiaEdytuj