Gospodarstwo rodzinne

Gospodarstwo rodzinne – kategoria gospodarstwa rolnego wprowadzona przez ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego z 2003 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1362). W jej myśl są to gospodarstwa prowadzone osobiście[1] przez rolnika indywidualnego, w skład którego wchodzi od 1 do 300 hektarów użytków rolnych.

BibliografiaEdytuj

  • Jarosiewicz M., Gospodarstwo rolne, (w:) Prawo rolne pod red. M. Jarosiewicza i K. Kozikowskiej, Kraków 2007, s. 22-23.

PrzypisyEdytuj

  1. Podejmowanie wszystkich decyzji dotyczących tego gospodarstwa.