Gotowość bojowa

Gotowość bojowa:

  1. zdolność wojsk do podjęcia w określonym czasie działań bojowych. Poziom gotowości bojowej zależy od stanu morale wojsk, poziomu ich wyszkolenia i wyposażenia, stanu ukompletowania, stopnia zabezpieczenia materiałowego i technicznego oraz gotowości alarmowej i mobilizacyjnej. W niektórych rodzajach wojsk i sił zbrojnych rozróżnia się kilka stanów gotowości bojowej ustalonych odpowiednimi instrukcjami, regulaminami i rozkazami[1];
  2. stan pogotowania bojowego dyżurującej załogi samolotu (pododdziału, oddziału lotniczego) w ramach dyżurowania na lotnisku.

Stany gotowości bojowej[2]:

  • Stan stałej gotowości bojowej
  • Stan podwyższonej gotowości bojowej
  • stan gotowości bojowej - zagrożenie wojenne
  • stan pełnej gotowości bojowej

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj