Graf przedziałowy

Niniejszy artykuł jest częścią cyklu teoria grafów.
Najważniejsze pojęcia
graf
drzewo
podgraf
cykl
klika
stopień wierzchołka
stopień grafu
dopełnienie grafu
obwód grafu
pokrycie wierzchołkowe
liczba chromatyczna
indeks chromatyczny
izomorfizm grafów
homeomorfizm grafów


Wybrane klasy grafów
graf pełny
graf spójny
drzewo
graf dwudzielny
graf regularny
graf eulerowski
graf hamiltonowski
graf planarny


Algorytmy grafowe
A*
Bellmana-Forda
Dijkstry
Fleury'ego
Floyda-Warshalla
Johnsona
Kruskala
Prima
przeszukiwanie grafu
wszerz
w głąb
najbliższego sąsiada


Zagadnienia przedstawiane jako problemy grafowe
problem komiwojażera
problem chińskiego listonosza
problem marszrutyzacji
problem kojarzenia małżeństw


Inne zagadnienia
kod Graya
diagram Hassego
kod Prüfera


Graf przedziałowygraf utworzony ze zbioru odcinków na prostej, poprzez przypisanie każdemu odcinkowi wierzchołka i połączenie krawędziami wierzchołków, których odcinki się nakładają.

Formalnie, niech

będzie zbiorem odcinków. Odpowiada mu graf przedziałowy G = (V, E), gdzie

i

Grafy przedziałowe są stosowane w modelowaniu alokacji zasobów w badaniach operacyjnych. Każdy przedział odpowiada wtedy zapotrzebowaniu na zasób przez jakiś czas. Znalezienie maksymalnego zbioru niezależnego odpowiada znalezieniu maksymalnego zbioru zapotrzebowań który może być zaspokojony bez stworzenie konfliktów.

Grafy przedziałowe są grafami doskonałymi.

Linki zewnętrzneEdytuj

  • Eric W. Weisstein, Interval Graph, [w:] MathWorld [online], Wolfram Research [dostęp 2020-12-12] (ang.).