Graniak, wielograniec, wiatrowiec, eologliptolit – odłamek skalny o wygładzonych ścianach i 2–3 ostrych krawędziach, oszlifowany wskutek tarcia niesionych przez wiatr okruchów skalnych (korazja). Powstaje w strefie peryglacjalnej (na przedpolu lądolodu) oraz na pustyniach żwirowych i kamienistych.

Zobacz też edytuj

Bibliografia edytuj

  • W. Jaroszewski (red.). Przewodnik do ćwiczeń z geologii dynamicznej. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa, 1986. ISBN 83-220-0196-7.
  • W. Mizerski i H. Sylwestrzak. Słownik geologiczny. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa, 2002. ISBN 83-01-13781-9.