Granica polsko-czeska

granica państwowa między Polską a Republiką Czeską

Granica czesko-polskagranica międzypaństwowa pomiędzy Republiką Czeską a Rzeczpospolitą Polską.

Granica międzypaństwowa
Mapa
Państwa graniczące

 Polska
 Czechy

Okres istnienia

od 1 stycznia 1993

W obecnym przebiegu

Od 1958 roku [1]

Długość

796[1] km

Numeracja znaków granicznych

od nr 146/5 od nr III/201

Liczba przejść granicznych

brak[2]

Czechy są jednym z siedmiu państw graniczących obecnie z Polską. Stan ten utrzymuje się od 1 stycznia 1993 roku, gdy doszło do rozpadu Czechosłowacji. Obecna granica z Czechami stanowiła część granicy z Czechosłowacją i miała identyczny przebieg.

Obecny przebieg edytuj

Przebieg granicy edytuj

 
Mapa ukształtowaniu terenu wzdłuż granicy

Granica polsko-czeska biegnie od doliny Żytawy, na południe od Bogatyni do Zawidowa, przez Góry Izerskie, doliną Izery, Przełęczą Szklarską, grzbietem Karkonoszy, Przełęczą Lubawską, Górami Stołowymi, przecina Kudowę-Zdrój, przechodzi między Górami Bystrzyckimi i Górami Orlickimi, wzdłuż doliny Orlicy, Przełęczą Międzyleską, Masywem Śnieżnika, Górami Złotymi, w pobliżu Złotego Stoku, przez Głuchołazy na południe do Prudnika, doliną Opawicy i Opawy, przecina dolinę Odry, biegnie wzdłuż doliny Olzy, przez Cieszyn, grzbietem masywu Czantorii i Stożka w Beskidzie Śląskim, do doliny Olzy i dalej do punktu styku granic Polski, Czech i Słowacji w Jaworzynce-Trzycatku, na Trójstyku.

 
Granica polsko-czeska Jaworzynki, znak graniczny nr I/7b
 
Dawne przejście graniczne Jodłów-Horní Morava na granicy polsko-czeskiej
 
Znak graniczny w Górach Opawskich – widoczne jeszcze oznaczenie czechosłowackie

Regulacje granic edytuj

Podczas wytyczania granicy w 1958 roku Polska przekazała Czechosłowacji 1205,9 ha, natomiast Czechosłowacja Polsce 837,46 ha. Powstał tzw. dług graniczny, tytułem którego do Polski powinno być jeszcze przekazane 368,44 ha[3]. Regulacją tzw. długu zajmuje się od 1992 roku Stała Polsko-Czeska Komisja Graniczna przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Warszawie, obecnie resorty przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

7 kwietnia 2011 roku czeskie radio poinformowało, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej planuje oddać Polsce 365 ha gruntów, tj. fragment kraju libereckiego, leżących na tzw. cyplu frydlanckim, między Świeradowem-Zdrojem a Bogatynią. 8 kwietnia polski minister Jerzy Miller sprostował, że planowana regulacja linii granicznej nie jest związana z tzw. długiem granicznym, a z procedurami administracyjnymi wynikłymi ze zmian koryt rzek[4]. Obecnie pod uwagę brane są między innymi tereny w okolicach Vidnavy, ziemi jesenickiej oraz w tzw. worku frýdlanckim[5].

Długość granicy edytuj

Obecnie długość granicy z południowym sąsiadem wynosi 796 km[1].

  województwa sąsiadujące z Czechami edytuj

  kraje sąsiadujące z Polską edytuj

Historyczny przebieg edytuj

 
Granica polsko-czeska w Cieszynie. Dzięki Układowi z Schengen zniesiono kontrole graniczne między państwami sygnatariuszami. Komisja Europejska – na zasadzie dwustronnych porozumień – dopuściła do przystąpienia do Układu państwa spoza UE, a więc Norwegię, Islandię i Szwajcarię, co stanowi przykład rozszerzania prawa UE na państwa trzecie

Granica Polski z Protektoratem Czech i Moraw edytuj

Granicą polsko-czeską nazwać także można granicę istniejącą przez kilka miesięcy w 1939 roku.

16 marca 1939 roku Rzesza Niemiecka, po ogłoszeniu przez Słowację niepodległości (w rzeczywistości była ona zależna od III Rzeszy), utworzyła z terenów okupowanych Czech, Moraw i Śląska Czeskiego, które nie zostały wprost przyłączone do Niemiec jako Kraj Sudetów lub do Polski jako Zaolzie, Protektorat Czech i Moraw. Stanowił on autonomiczną niemiecką jednostkę administracyjną, która graniczyła z Polską na odcinku 66 kilometrów, a granica pokrywała się z fragmentem wcześniejszej granicy polsko-czechosłowackiej

Granica ta przestała istnieć 28 września 1939 roku, kiedy to, po agresji Niemiec i ZSRR na Polskę, wojska obu państw w całości zajęły terytorium II RP, w wyniku czego władze niemieckie i radzieckie podpisały pakt o granicach i przyjaźni, który wyznaczał granicę niemiecko-sowiecką na okupowanym terytorium Polski.

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. a b Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2019, s. 80. ISSN 1506-0632.
  2. Na mocy układu z Schengen, 21 grudnia 2007 wszystkie dotychczasowe przejścia graniczne pomiędzy Polską a Czechami (107 drogowych oraz 9 kolejowych) zostały zlikwidowane.
  3. Piotr Kościński, Czeski dług na granicy [online], rp.pl, 8 kwietnia 2011 [dostęp 2011-04-10].
  4. Zmieni się granica Polski z Czechami. Dostaniemy kawałek ziemi [online], Wyborcza.pl, 8 kwietnia 2011 [dostęp 2011-08-10] [zarchiwizowane z adresu 2011-04-19].
  5. Waldemar Brygier, Czesi oddadzą Polsce swoje ziemie? [online], NaszeSudety.pl, 9 marca 2015 [zarchiwizowane z adresu 2015-04-02].