Granica polsko-węgierska

Granica polsko-węgierska − granica państwowa pomiędzy Polską a Węgrami, istniejąca od czasów Bolesława Chrobrego (około 1000 roku) do włączenia Węgier w skład państwa habsburskiego (XVI wiek) oraz ponownie w roku 1939. Na przestrzeni lat zmieniał się jej przebieg, ale oba państwa zawsze pozostawały w dość dobrych stosunkach.

Osobny artykuł: Stosunki polsko-węgierskie.

Granica polsko-węgierska w średniowieczuEdytuj

 
Granica polsko-węgierska za panowania Bolesława III Krzywoustego
Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.


Granica polsko-węgierska w II RPEdytuj

Granica międzypaństwowa
 
Państwa graniczące   II Rzeczpospolita
  Węgry
Okres istnienia 18 marca28 września 1939[1]
W obecnym przebiegu nie istnieje

W okresie II RP granica polsko-węgierska istniała kilkakrotnie.

1918Edytuj

W początkowym okresie istnienia II RP granica polsko-węgierska istniała od 11 listopada 1918 do 6 grudnia 1918, kiedy zostało zawarte porozumienie między węgierskim ministrem Albertem Bartha i ambasadorem Czechosłowacji Milanem Hodžą, przekazujące obszar Górnych Węgier Czechosłowacji, wskutek czego granica polsko-węgierska na całej swojej długości stała się granicą polsko-czechosłowacką. [2]

1919Edytuj

W późniejszym okresie granica polsko-węgierska wróciła na krótki okres podczas ofensywy Węgierskiej Republiki Rad na ziemie Słowacji w dniu 16 czerwca 1919 na krótkim, ok. 5-kilometrowym odcinku w rejonie Bardiowa po węgierskiej stronie i Muszyny po polskiej stronie. W dniu 7 lipca 1919 wojska węgierskie zostały wycofane z terenów Słowacji.[2]

1939Edytuj

 
Anektowanie w 1939 roku przez Węgry Karpato-Ukrainy pozwoliło stworzyć granicę z Polską
 
Władysław Ziętkiewicz (pierwszy z prawej) wita na granicy oddziały węgierskie w marcu 1939 roku

W wyniku postanowień układu monachijskiego z 30 września 1938 roku, które osłabiły rząd centralny w Pradze, przedstawiciele wszystkich niepodległościowych stronnictw Rusi Zakarpackiej 8 października ogłosili autonomię tego kraju w ramach Republiki Czesko-Słowackiej. Jednakże 2 listopada 1938 roku Węgry, działając na podstawie pierwszego arbitrażu wiedeńskiego, zajęły południową część Rusi Zakarpackiej z dwoma największymi miastami – stołecznym Użhorodem i Mukaczewem. W odpowiedzi na działania Węgrów, 22 listopada Zgromadzenie Narodowe Republiki Czesko-Słowackiej uchwaliło nową konstytucję, przyznającą Rusi Zakarpackiej autonomię (jako Ukraina Karpacka).

Dalsze losy Rusi Zakarpackiej zostały rozstrzygnięte przez politykę wielkich mocarstw. Dążenia władz węgierskich do przyłączenia tych terenów skłoniła III Rzeszę do zgody na anektowanie przez Węgry całej Rusi Zakarpackiej. Odpowiednie porozumienie podpisano 11 marca 1939 roku. Jednak po ogłoszeniu niepodległości przez Słowację 14 marca, również Ruś Zakarpacka, w nocy z 14 na 15 marca ogłosiła niepodległość jako Karpato-Ukraina. Wskutek zbrojnej interwencji Węgier do 18 marca 1939 roku powstający organizm państwowy Karpato-Ukrainy został całkowicie zlikwidowany. 16 marca odbyły się na Przełęczy Tucholskiej (Wereckiej) uroczystości spotkania wojsk polskich oraz węgierskich i stworzenia wspólnej granicy.

Granica przebiegała identycznie jak fragment granicy polsko-czechosłowackiej sprzed 1938 roku od okolic Solinki (góra Czerenin), do szczytu Stoh w Karpatach Marmaroskich.

PrzypisyEdytuj

  1. po agresji Niemiec i ZSRR we wrześniu 1939 roku wojska obu państw w całości zajęły terytorium II RP, w wyniku czego 28 września 1939 roku władze niemieckie i radzieckie podpisały pakt o granicach i przyjaźni, który wyznaczał granicę niemiecko-sowiecką na okupowanym terytorium Polski
  2. a b Studia nad geopolityką XX wieku, Piotr Eberhardt (red.), Warszawa: Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, 2013, ISBN 978-83-61590-33-0, OCLC 869922233.

Linki zewnętrzneEdytuj