Graniczna Placówka Kontrolna Dorohusk

Graniczna Placówka Kontrolna Dorohusk – nieistniejący obecnie pododdział Wojsk Ochrony Pogranicza wykonujący kontrolę graniczną osób i środków transportu bezpośrednio przejściach granicznych z ZSRR:

PPK Dorohusk
GPK Dorohusk

GPK SG w Dorohusku
Historia
Państwo  Polska
Sformowanie 1946[a]
Rozformowanie 24 sierpnia 2005 (przekształcenia)
Organizacja
Dyslokacja Dorohusk
Formacja WOP
Straż Graniczna
Podległość 7 Lubelski Oddział WOP
13 Brygada Ochrony Pogranicza
23 Brygada WOP
Nadbużański Oddział SG

Graniczna Placówka Kontrolna Straży Granicznej w Dorohusku – nieistniejąca obecnie graniczna jednostka organizacyjna polskiej straży granicznej wykonująca kontrolę graniczną osób i środków transportu bezpośrednio w przejściach granicznych na granicy z Ukrainą.

Formowanie i zmiany organizacyjneEdytuj

Przejściowy Punkt Kontrolny Dorohusk (PPK Dorohusk) sformowany został w 1946 roku według etatu nr 7/11 kategorii B kolejowy[b].

W 1948 roku graniczna placówka kontrolna została przeformowana na etat 7/52 i przemianowana na Graniczną Placówkę Kontrolną Ochrony Pogranicza Dorohusk[c]. W tym samym roku pododdział przekazany został do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego[d]. W 1950 roku przeformowana na etat 096/23 kolejowo-drogowe[e], a w 1952 roku graniczna placówka kontrolna włączona została w etat 352/11 23 Brygady WOP[f].

Jesienią 1965 roku graniczna placówka kontrolna weszła w podporządkowanie Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej[2].

Straż Graniczna:
Po rozwiązaniu 15 maja 1991 roku Wojsk Ochrony Pogranicza, 16 maja 1991 roku ochronę granicy państwa przejęła nowo sformowana Straż Graniczna. Graniczna Placówka Kontrolna w Dorohusku weszła w podporządkowanie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej[3] i przyjęła nazwę Graniczna Placówka Kontrolna Straży Granicznej w Dorohusku.

Z końcem 2002 roku został zakończony III etap reorganizacji Straży Granicznej, w ramach którego wprowadzono kompleksową ochronę granicy już na najniższym szczeblu organizacyjnym tj. strażnica i graniczna placówka kontrolna. Wprowadzona całościowa ochrona granicy zniosła podział na graniczne jednostki organizacyjne ochraniające tylko tzw. „zieloną granicę” i prowadzące tylko kontrole ruchu granicznego. W wyniku tego nastąpiło zniesienie strażnicy SG w Dorohusku, a ochraniany odcinek przejęła Graniczna Placówka Kontrolna SG w Dorohusku[g][4].

Jako Graniczna Placówka Kontrolna Straży Granicznej w Dorohusku funkcjonowała do 23 sierpnia 2005 roku i 24 sierpnia 2005 roku została przekształcona na placówkę Straży Granicznej w Dorohusku (PSG w Dorohusku)[h].

Dowódcy granicznej placówki kontrolnejEdytuj

 • Rudolf Jaworowski (01.07.1950–31.01.1954)[5]
 • kpt. Adam Jakubowicz[6]
 • mjr Mikołaj Syczewski[6]
 • mjr Ryszard Janiak[6]
 • kpt. Ryszard Jurek[6] (17.07.1989–31.07.1990)[7].

UwagiEdytuj

 1. Od 1991 roku graniczna placówka kontrolna Straży Granicznej.
 2. Rozkaz Ministra Obrony Narodowej nr 1153/org. z 21.09.1946 roku [1].
 3. Rozkaz Ministra Obrony Narodowej nr 055/org. z 20.03.1948 roku[1].
 4. Rozkaz Ministra Obrony Narodowej nr 0205/org. z 4.12.1948 roku[1].
 5. Rozkaz Ministra Bezpieczeństwa Publicznego nr 043/org. z 3.06.1950 roku[1].
 6. Rozkaz Ministra Bezpieczeństwa Publicznego nr 024/WW z 10.04.1952 roku[1].
 7. Zarządzenie nr 058 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 13.12.2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji wchodzących w skład Straży Granicznej komend, strażnic, granicznych placówek kontrolnych, dywizjonów, pododdziałów odwodowych oraz ośrodków szkolenia w ramach III etapu realizacji programu dostosowania Straży Granicznej do standardów Schengen, polegającą na włączeniu wytypowanych strażnic w struktury gpk. W wyniku przeprowadzonej reorganizacji we wszystkich oddziałach SG 62 strażnice zostały włączone w struktury gpk.
 8. W miejsce dotychczas funkcjonujących strażnic oraz granicznych placówek kontrolnych utworzono placówki Straży Granicznej. Funkcjonariusze i pracownicy pełniący służbę i zatrudnieni w strażnicach oraz granicznych placówkach kontrolnych Straży Granicznej stali się odpowiednio funkcjonariuszami i pracownikami placówek Straży Granicznej (Dz.U. z 2005 r. nr 90, poz. 757).

PrzypisyEdytuj

 1. a b c d e ASGran., sygn. 2825/1 ↓, s. 106.
 2. Jackiewicz 1998 ↓, s. 22-23.
 3. Łach 2013 ↓, s. 290.
 4. Rydz 2011 ↓, s. 220.
 5. Rudolf Jaworowski (pol.). W: Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu [on-line]. katalog.bip.ipn.gov.pl, 2019.
 6. a b c d Jarmoliński 2013 ↓, s. 168.
 7. Ryszard Jurek (pol.). W: Biuletyn Informacji Publicznej Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu [on-line]. katalog.bip.ipn.gov.pl, 2019.

BibliografiaEdytuj

 • Henryk Dominiczak: Zarys historii Wojsk Ochrony Pogranicza 1945-1985. Warszawa: Wojskowa Drukarnia w Łodzi, 1985.
 • Halina Łach: System ochrony polskiej granicy państwowej w latach 1989-2004. Olsztyn: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych. Wydział Humanistyczny UWM, 2013. ISBN 978-83-935593-8-1.
 • Zenon Jackiewicz: Wojska Ochrony Pogranicza : (1945-1991) : krótki informator historyczny. Kętrzyn: Centrum Szkolenia Straży Granicznej, 1998. ISBN 83-909304-3-9.
 • Jerzy Rydz: Nadbużański Oddział Straży Granicznej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Chełmie. W: Leszek Elas [patronat]: Straż Graniczna w dwudziestoleciu 1991-2011. Materiały poseminaryjne - Tom I. Koszalin: Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, 2011. ISBN 978-83-909484-4-7.
 • Archiwum Straży Granicznej, Zespół DWOP, sygn.2825/1. Rejestr główny jednostek Wojsk Ochrony Pogranicza.
 • ASGr.Historia Chełmskiego Oddziału Wojsk Ochrony Pogranicza 1945-1955. Chełm 1956
 • Tadeusz Jarmoliński: Kontrola ruchu granicznego w Polsce w latach 1945 – 1990. Warszawa–Koszalin: Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92; 75-531 Koszalin, 2013.