Graniczna Placówka Kontrolna Hrebenne

Graniczna Placówka Kontrolna Hrebenne – zlikwidowany pododdział Wojsk Ochrony Pogranicza wykonujący kontrolę graniczną osób, towarów i środków transportu bezpośrednio przejściach granicznych na granicy z ZSRR.

GPK Hrebenne
GPK SG w Hrebennem
Historia
Państwo

 Polska

Sformowanie

czerwiec 1956;
1989

Rozformowanie

1 maja 1957;
24 sierpnia 2005 (przekształcenia)

Tradycje
Rodowód

GPK Lubycza

Kontynuacja

Placówka SG w Hrebennem

Organizacja
Dyslokacja

Hrebenne

Formacja

Wojska Ochrony Pogranicza
Straż Graniczna

Podległość

SOZ WOP Chełm
Nadbużański Oddział SG

Graniczna Placówka Kontrolna Straży Granicznej w Hrebennem – zlikwidowana graniczna jednostka organizacyjna Straży Granicznej wykonująca kontrolę graniczną osób, towarów i środków transportu bezpośrednio w przejściach granicznych na granicy z Ukrainą.

Formowanie i zmiany organizacyjne

edytuj

Reorganizacja, jaką przechodziły Wojska Ochrony Pogranicza w czerwcu 1956, doprowadziły do likwidacji 23 Brygady i podległych jej pododdziałów. W miejsce zniesionej jednostki utworzono dwie samodzielne: Grupę Manewrową Wojsk Ochrony Pogranicza Tomaszów (Chełm) Lubelski i Samodzielny Oddział Zwiadowczy WOP Chełm do którego została włączona nowo utworzona Graniczna Placówka Kontrolna Hrebenne (GPK Hrebenne) – kolejowa, po zlikwidowanej Granicznej Placówce Kontrolnej Lubycza (GPK Lubycza) – kolejowo–drogowa[1].

Graniczna Placówka Kontrolna Hrebenne została zlikwidowana 1 maja 1957[2].

W rozkazie nr 03 dowódcy WOP z 30 stycznia 1989 zobowiązano dowódcę Nadbużańskiej Brygady WOP do sformowania drogowego GPK Hrebenne oraz przygotowania tego przejścia do odpraw granicznych obywateli PRL i ZSSR przy wykorzystaniu prowizorycznych obiektów[3].

Straż Graniczna:

W związku z uruchomieniem drogowego przejścia granicznego Hrebenne-Rawa Ruska, w strukturach Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie[4] została utworzona Graniczna Placówka Kontrolna Straży Granicznej w Hrebennem z miejscem dyslokacji na ww. przejściu[a].

W 2000 począwszy od Komendy Głównej SG, Oddziałów SG i na końcu strażnic SG oraz GPK SG, rozpoczęła się reorganizacja struktur Straży Granicznej związana z przygotowaniem Polski do wstąpienia do Unii Europejskiej i przystąpieniem do Traktatu z Schengen. Podczas restrukturyzacji wprowadzono kompleksową ochronę granicy już na najniższym szczeblu organizacyjnym, tj. strażnica i graniczna placówka kontrolna. Wprowadzona całościowa ochrona granicy zniosła podział na graniczne jednostki organizacyjne ochraniające tylko tzw. „zieloną granicę” i prowadzące tylko kontrole ruchu granicznego. W wyniku tego nastąpiło zniesienie Strażnicy SG w Lubyczy Królewskiej, a ochraniany odcinek przejęła wraz z obiektami i obsadą etatową Graniczna Placówka Kontrolna SG w Hrebennem[b][5][6].

Jako Graniczna Placówka Kontrolna Straży Granicznej w Dorohusku funkcjonowała do 23 sierpnia 2005 i 24 sierpnia 2005, Ustawą z 22 kwietnia 2005 O zmianie ustawy o Straży Granicznej...[7], została przekształcona na Placówkę Straży Granicznej w Hrebennem (PSG w Hrebennem) w strukturach Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej[8].

Ochrona granicy

edytuj

Podległe przejście graniczne

edytuj
Stan z czerwca 1956[2]
Straż Graniczna:

Podległe przejścia graniczne

edytuj
Stan z 11 czerwca 1991[9]

2 stycznia 2003 GPK SG w Hrebennem przejęła pod ochronę odcinek granicy państwowej, po rozformowanej Strażnicy SG w Lubyczy Grólewskiej.

Strażnice sąsiednie

edytuj

Dowódcy/komendanci granicznej placówki kontrolnej

edytuj
 • chor. Franciszek Kosiński[12]
 • por. Mieczysław Fanczery[12]
 • kpt. Semeniuk[12]
Komendanci GPK SG:
 • kpt. SG/ppłk SG Zenon Gołka[12] (był 02.01.2003[13]).
 1. Zarządzenie nr 019/Org. Komendanta Głównego Straży Granicznej z 30 kwietnia 1991 : Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie, sygn. KGSG 666/2, s. 104–105 (Nowosad 2013 ↓, s. 301.)
 2. Zarządzenie nr 058 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 13.12.2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji wchodzących w skład Straży Granicznej komend, strażnic, granicznych placówek kontrolnych, dywizjonów, pododdziałów odwodowych oraz ośrodków szkolenia w ramach III etapu realizacji programu dostosowania Straży Granicznej do standardów Schengen, polegającą na włączeniu wytypowanych strażnic w struktury gpk. W wyniku przeprowadzonej reorganizacji we wszystkich oddziałach SG 62 strażnice zostały włączone w struktury gpk (w tym 5 w Nadbużańskim Oddziale SG → Dubaj 2013 ↓, s. 316) → Rydz 2011 ↓, s. 220.
 3. Od 04.07.2005 PKP Przewozy Regionalne w Warszawie zawiesiły kursowanie pociągów do Rawy Ruskiej i od tego czasu przejście było nieczynne.

Przypisy

edytuj
 1. Jackiewicz 1998 ↓, s. 105.
 2. a b Nadbużańska Brygada WOP. [w:] Muzeum Polskich Formacji Granicznych im. Władysława Raginisa [on-line]. muzeumsg.strazgraniczna.pl. [dostęp 2021-11-18]. (pol.).
 3. Zaremba 2013 ↓, s. 295.
 4. Łach 2013 ↓, s. 290.
 5. Rydz 2011 ↓, s. 220.
 6. Nowosad 2013 ↓, s. 306.
 7. W miejsce dotychczas funkcjonujących strażnic oraz granicznych placówek kontrolnych utworzono placówki Straży Granicznej. Funkcjonariusze i pracownicy pełniący służbę i zatrudnieni w strażnicach oraz granicznych placówkach kontrolnych Straży Granicznej stali się odpowiednio funkcjonariuszami i pracownikami placówek Straży Granicznej (Dz.U. z 2005 r. nr 90, poz. 757).
 8. Nowosad 2013 ↓, s. 307.
 9. Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 czerwca 1991 r. w sprawie ogłoszenia przejść granicznych, rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia oraz czasu ich otwarcia (M.P. z 1991 r. nr 20, poz. 143)
 10. Placówka Straży Granicznej w Hrebennem. [w:] Nadbużański Oddział SG [on-line]. nadbużański.strazgraniczna.pl. [dostęp 2021-11-18]. (pol.).
 11. Dubaj 2013 ↓, s. 316.
 12. a b c d Jarmoliński 2013 ↓, s. 168.
 13. Dubaj 2013 ↓, s. 329.

Bibliografia

edytuj