Granitognejs

Granitognejsskała metamorficzna, odmiana gnejsu o strukturze heteroblastycznej i mniej wyraźnej gnejsowej teksturze smużysto-kierunkowej. Jest to gnejs z wyglądu podobny do granitu, tworzący zazwyczaj stopniowe przejścia w kierunku granitoidów, jak i gnejsów.