Granulocyty

rodzaj leukocytów z ziarnistościami w cytoplazmie
(Przekierowano z Granulocyt)

Granulocyty (PMN lub PMLang. polymorphonuclear leukocytes, polimorfojądrowe leukocyty) – rodzaj leukocytów, które w cytoplazmie zawierają liczne ziarnistości oraz posiadają podzielone na segmenty (segmentowane) jądro komórkowe.

Granulocyt kwasochłonny (obraz w mikroskopie świetlnym)
Granulocyt zasadochłonny (obraz w mikroskopie świetlnym)

W zależności od pochłaniania określonych barwników wyróżnia się trzy rodzaje granulocytów:

Pochłanianie barwników o określonej kwasowości lub zasadowości jest cechą różnicującą te komórki nie tylko morfologicznie, ale także funkcjonalnie, dlatego każda z subpopulacji granulocytów pełni także określone, odmienne od pozostałych, funkcje w odpowiedzi immunologicznej organizmu.

Ich liczba w rozmazie krwi przed 4. dniem życia i po 4. roku życia powinna przewyższać liczbę limfocytów. Zwiększenie liczby granulocytów obojętnochłonnych we krwi i w tkance świadczy zwykle o infekcji bakteryjnej, zwłaszcza jeśli wzrasta liczba białych krwinek pałeczkowatych (powyżej 5%).

Granulocyty obojętnochłonne, a w nieco mniejszym stopniu kwasochłonne, zdolne są do fagocytozy i z tego względu bywają nazywane mikrofagami (w odróżnieniu od makrofagów).

Prawidłowy skład procentowy w rozmazie krwi obwodowej:

  • granulocyty obojętnochłonne pałeczkowate 3-5%
  • granulocyty obojętnochłonne segmentowane 57-65%
  • granulocyty kwasochłonne 2-4%
  • granulocyty zasadochłonne 0-1%