Grej

jednostka dawki pochłoniętej promieniowania

Grej (Gy) – jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (Jednostka pochodna układu SI). Jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii.

grej [Gy]
Układ SI
Wymiar
Jednostka dawki pochłoniętej
Typowe symbole wielkości D
w jednostkach SI
1 Gy = 1 m2·s−2 lub 1 Gy = 1 J/kg

Nazwa nadana dla uczczenia brytyjskiego badacza promieniowania Louisa Harolda Graya.

Jednorazowe napromieniowanie całego ciała człowieka dawką co najmniej 5 Gy zazwyczaj prowadzi do śmierci w ciągu 14 dni. Dawka ta odpowiada 375 J na 75 kg masy ciała. Zdarzały się wypadki znacznie większego napromieniowania, które jednak nie kończyły się śmiercią, np. wypadek Anatolija Bugorskiego. Najbardziej odporna na promieniowanie jonizujące bakteria, Deinococcus radiodurans znosi bez uszkodzenia dawkę 5000 Gy[potrzebny przypis].

1 Gy to bardzo duża wartość, dlatego w medycynie zazwyczaj używa się miligrejów (mGy). Typowa dawka pochłonięta przy[potrzebny przypis]:

Zobacz teżEdytuj