Grobla komunikacyjna

Grobla komunikacyjna – wał ziemny przecinający akwen, wykorzystany jako podłoże do przeprowadzenia ciągu komunikacyjnego, np. traktu pieszego, drogi kołowej bądź toru kolejowego.

Grobla na jeziorze Topiło

Zobacz też

edytuj