Otwórz menu główne

Gromada Dąbrowa Chełmińska

gromada w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Gromada Dąbrowa Chełmińska – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972.

Dąbrowa Chełmińska
gromada
1954–1973
Ilustracja
Państwo  PRL
Województwo bydgoskie
Powiat chełmiński
Data powstania 5 października 1954
Data likwidacji 1 stycznia 1973
Siedziba Dąbrowa Chełmińska
Szczegółowy podział administracyjny (1954)
Liczba sołectw 7
Liczba reprezentantów
Liczba członków GRN (1954) 25
brak współrzędnych
Portal Portal Polska

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954[1] do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973[2], tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954–1972[3][4].

Gromadę Dąbrowa Chełmińska z siedzibą GRN w Dąbrowie Chełmińskiej utworzono – jako jedną z 8759 gromad na obszarze Polski[3] – w powiecie chełmińskim w woj. bydgoskim, na mocy uchwały nr 24/4 WRN w Bydgoszczy z dnia 5 października 1954. W skład jednostki weszły obszary dotychczasowych gromad[5] Dąbrowa Chełmińska, Czemlewo, Bolumin, Janowo, Wałdowo Królewskie i Gzin (z osiedlem Łoktowo, bez kolonii Dolny Gzin) ze zniesionej gminy Dąbrowa Chełmińska w powiecie chełmińskim oraz wieś Otowice z dotychczasowej gromady Otowice ze zniesionej gminy Rzęczkowo w powiecie toruńskim w tymże województwie[6]. Dla gromady ustalono 25 członków gromadzkiej rady narodowej[7].

31 grudnia 1959 do gromady Dąbrowa Chełmińska włączono obszar zniesionej gromady Ostromecko w tymże powiecie[8].

31 grudnia 1961: (a) do wsi Rafa w gromadzie Dąbrowa Chełmińska włączono część obszaru wsi Łoskoń (enklawa o powierzchni 32,5050 ha stanowiąca parcele nr nr kat. 179 i 180 karty mapy i obrębu Pałcz) z gromady Fordon w powiecie bydgoskim w tymże województwie; (b) do wsi Mała Kępa w gromadzie Dąbrowa Chełmińska włączono enklawę o powierzchni 5,4890 ha (stanowiącą parcelę oznaczoną nr kat. 513 karty mapy i obrębu Fordon) z miasta Fordon w powiecie bydgoskim w tymże województwie; (c) z gromady Dąbrowa Chełmińska wyłączono natomiast parcele oznaczone nr nr kat. 1–10 z karty mapy 1 obrębu 21 Bydlęca Kępa, włączając je do gromady Fordon w powiecie bydgoskim w tymże województwie[9].

Gromada przetrwała do końca 1972 roku, czyli do kolejnej reformy gminnej[10]. 1 stycznia 1973 w powiecie chełmińskim reaktywowano gminę Dąbrowa Chełmińska[11] (od 1999 gmina Dąbrowa Chełmińska należy do powiatu bydgoskiego).

PrzypisyEdytuj

 1. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
 2. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312
 3. a b Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: Urząd Rady Ministrów – Biuro do spraw Prezydiów Rad Narodowych, 1956.
 4. Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.
 5. Gromady istniały także po II wojnie światowej jako jednostka pomocnicza gmin.
 6. Uchwała Nr 24/4 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 5 października 1954 r. w sprawie podziału na gromady powiatu chełmińskiego; w ramach Zarządzenia Nr 9 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z 18 listopada 1954 w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z 5 października 1954 dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 1 grudnia 1954 r., Nr. 12, Poz. 63)
 7. Ogłoszenie uchwały Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Chełmnie z 30. IX. 1954, ustalającej liczbę członków gromadzkich rad narodowych powiatu chełmińskiego (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 9 października 1954 r., Nr. 10, Poz. 41)
 8. Uchwała Nr 24/59 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 2 września 1959 r. w sprawie utworzenia i zniesienia niektórych gromad w województwie bydgoskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 21 grudnia 1959 r., Nr. 8, Poz. 93)
 9. Dz.U. z 1961 r. nr 46, poz. 244
 10. Wykaz miast, osiedli i gromad: stan z dn. 1 I 1971 r., Cz. 1. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny – Biuro Spisów, 1971.
 11. Uchwała Nr XVIII/88/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie bydgoskim