Otwórz menu główne

Gromada Jawiszowice

Gromada Jawiszowice – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972.

Jawiszowice
gromada
1956–1972
Państwo  PRL
Województwo krakowskie
Powiat oświęcimski
Data powstania 29 lutego 1956
Data likwidacji 31 grudnia 1972
Siedziba Jawiszowice
Szczegółowy podział administracyjny (1956)
Liczba sołectw 1
Liczba reprezentantów
Liczba członków GRN (1957) 26
brak współrzędnych
Portal Portal Polska

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954[1] do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973[2], tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954–1972[3][4].

Gromadę Jawiszowice z siedzibą GRN w Jawiszowicach utworzono 29 lutego 1956 w powiecie oświęcimskim w woj. krakowskim z obszaru miejscowości Jawiszowice (bez terenów o powierzchni 111,95 ha obejmujących zabudowania przemysłowe oraz obszar Osiedla Robotniczego), którą wyłączono z osiedla Brzeszcze w tymże powiecie[5]. Dla gromady ustalono 26 członków gromadzkiej rady narodowej[6].

1 stycznia 1958 do gromady Jawiszowice przyłączono tereny o powierzchni 111,95 ha z osiedla Brzeszcze, położone na południe od granicy katastralnej Brzeszcze–Jawiszowice[7].

31 grudnia 1961 do gromady Jawiszowice przyłączono obszar zniesionej gromady Przecieszyn[8]; równocześnie z gromady Jawiszowice wyłączono osiedle mieszkaniowe Jawiszowice wraz z terenami przemysłowymi włączając je do osiedla Brzeszcze[9].

W kwietniu 1969 dla gromady ustalono 21 członków gromadzkiej rady narodowej[10].

1 stycznia 1970 gromada składała się ze wsi: Jawiszowice, Przecieszyn, Skidzin i Zasole[11].

Gromada przetrwała do końca 1972 roku, czyli do kolejnej reformy gminnej[12][13]. 1 stycznia 1973 utworzono gminę Jawiszowice[14].

PrzypisyEdytuj

 1. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
 2. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312
 3. Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: Urząd Rady Ministrów – Biuro do spraw Prezydiów Rad Narodowych, 1956.
 4. Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.
 5. Uchwała Nr 18/V/55 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 14 września 1955 r. w sprawie utworzenia gminy Jawiszowice w powiecie oświęcimskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 15 marca 1955 r., Nr. 3, Poz. 11)
 6. Uchwała Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Oświęcimiu z dnia 27 października 1957 r. w sprawie ustalenia liczby członków gromadzkich i osiedlowych rad narodowych (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 7 grudnia 1957 r., Nr. 10, Poz. 53)
 7. Dz.U. z 1957 r. nr 59, poz. 318
 8. Uchwała Nr 13/3/61 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 18 września 1961 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych gromad w województwie krakowskim; w Obwieszczeniu Prezydium WRN w Krakowie z dnia 18 grudnia 1961 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych gromad w województwie krakowskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 30 grudnia 1961 r., Nr. 16, Poz. 228)
 9. Dz.U. z 1961 r. nr 50, poz. 267
 10. Uchwała Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Oświęcimiu z dnia 25 marca 1969 r. w sprawie ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 4 kwietnia 1969 r., Nr. 4, Poz. 65)
 11. Obwieszczenie Wydziału Organizacyjno-Prawnego Prezydium WRN w Krakowie z dnia 1 października 1970 r. o podziale administracyjnym województwa krakowskiego – stan na dzień 1 stycznia 1970 r.(Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 7 października 1970 r., Nr. 9, Poz. 99)
 12. Obwieszczenie Wydziału Organizacyjno-Prawnego Prezydium WRN w Krakowie z dnia 1 października 1970 r. o podziale administracyjnym województwa krakowskiego – stan na dzień 1 stycznia 1970 r.(Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 7 października 1970 r., Nr. 9, Poz. 99) – ostatni wykaz gromad w Dzienniku Urzędowym WRN w Krakowie przed reaktywowaniem gmin
 13. Wykaz miast, osiedli i gromad: stan z dn. 1 I 1971 r., Cz. 1. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny – Biuro Spisów, 1971.
 14. Uchwała Nr XVIII/92/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 6 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie krakowskim oraz ustalenia siedzib gminnych rad narodowych (Dz. Urz. WRN w Krakowie z 1972 r. Nr 18, Poz. 268)