Gromada Zboże

Gromada Zboże (od 1 I 1959 gromada Sępólno Krajeńskie) – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972.

Zboże
gromada
1954–1959
Państwo  PRL
Województwo bydgoskie
Powiat sępoleński
Data powstania 5 października 1954
Data likwidacji 1 stycznia 1959
Siedziba Zboże
Szczegółowy podział administracyjny (1954)
Liczba sołectw 3
Liczba reprezentantów
Liczba członków GRN (1954) 21
brak współrzędnych
Portal Polska

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954[1] do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973[2], tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954–1972[3][4].

Gromadę Zboże z siedzibą GRN w Zbożu utworzono – jako jedną z 8759 gromad na obszarze Polski[3] – w powiecie sępoleńskim w woj. bydgoskim, na mocy uchwały nr 24/9 WRN w Bydgoszczy z dnia 5 października 1954. W skład jednostki weszły obszary dotychczasowych gromad[5] Zboże i Wysoka ze zniesionej gminy Więcbork, osiedla Grochowiec, Świdwie, Kawle, Chmielniki i Siedlisko z miasta Sępólno Kraińskie oraz parcele gospodarcze nr 24 oraz 93–142 z dotychczasowej gromady Niechorz ze zniesionej gminy Sępólno Kraińskie w tymże powiecie[6]. Dla gromady ustalono 21 członków gromadzkiej rady narodowej[7].

1 stycznia 1959 do gromady Zboże włączono część wsi Niechorz o obszarze 791,88 ha z gromady Olszewka w tymże powiecie, po czym gromadę Zboże zniesiono przez przeniesienie siedziby GRN ze Zboża do Sępólna Krajeńskiego i zmianę nazwy jednostki na gromada Sępólno Krajeńskie[8].

PrzypisyEdytuj

  1. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191.
  2. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312.
  3. a b Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: Urząd Rady Ministrów – Biuro do spraw Prezydiów Rad Narodowych, 1956.
  4. Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.
  5. Gromady istniały także po II wojnie światowej jako jednostka pomocnicza gmin.
  6. Uchwała Nr 24/9 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 5 października 1954 r. w sprawie podziału na gromady powiatu mogileńskiego; w ramach Zarządzenia Nr 9 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z 18 listopada 1954 w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z 5 października 1954 dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 1 grudnia 1954 r., Nr. 12, Poz. 63).
  7. Ogłoszenie uchwały Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sępólnie z 1. X. 1954, ustalającej liczbę członków gromadzkich rad narodowych powiatu sępoleńskiego (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 9 października 1954 r., Nr. 10, Poz. 48).
  8. Uchwała Nr 19/58 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 4 listopada 1958 r. w sprawie zmiany granic niektórych gromad oraz przeniesienia siedzib niektórych gromadzkich rad narodowych w województwie bydgoskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 1958 r., Nr. 6, Poz. 27).