Gromadzka rada narodowa

(Przekierowano z Gromadzka Rada Narodowa)

Gromadzka rada narodowa – organ władzy państwowej na terenie gromady[1]. Były to najniższe ogniwa administracji państwowej, łączące po kilka wsi.

ZadaniaEdytuj

Do zadań GRN należało:

  • popieranie rozwoju produkcji rolnej
  • zaspokajanie potrzeb komunalnych, socjalnych i kulturalnych mieszkańców
  • zapewnienie wykonania przez mieszkańców obowiązków wobec państwa
  • opracowanie planów gospodarczych i programów rozwoju gromady
  • utrzymywanie dróg lokalnych, sieci zaopatrzenia, usług oraz urządzeń socjalno-kulturalnych i komunalnych.

Gromadzka Rada Narodowa realizowała swoje zadania na sesjach, za pośrednictwem wybieranych przez siebie komisji (stałych i doraźnych) oraz Prezydium. Instytucjami pomocniczymi gromadzkiej rady narodowej były zebrania wiejskie mieszkańców oraz pełnomocnicy rady. Czynności kancelaryjne rady, komisji i prezydium wykonywało biuro gromadzkie.

Okres stanowieniaEdytuj

Gromadzkie rady narodowe działały od 25 września 1954 do 31 grudnia 1972. Od 1 stycznia 1973 ich zadania przejęły gminy.

PrzypisyEdytuj

  1. Ustawa z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191).

BibliografiaEdytuj