Otwórz menu główne

Gromadzka Rada Narodowa – organ władzy państwowej na terenie gromady. Były to najniższe ogniwa administracji państwowej, łączące po kilka wsi.

ZadaniaEdytuj

Do zadań GRN należało:

  • popieranie rozwoju produkcji rolnej
  • zaspokajanie potrzeb komunalnych, socjalnych i kulturalnych mieszkańców
  • zapewnienie wykonania przez mieszkańców obowiązków wobec państwa
  • opracowanie planów gospodarczych i programów rozwoju gromady
  • utrzymywanie dróg lokalnych, sieci zaopatrzenia, usług oraz urządzeń socjalno-kulturalnych i komunalnych.

Gromadzka Rada Narodowa realizowała swoje zadania na sesjach, za pośrednictwem wybieranych przez siebie komisji (stałych i doraźnych) oraz Prezydium. Instytucjami pomocniczymi gromadzkiej rady narodowej były zebrania wiejskie mieszkańców oraz pełnomocnicy rady. Czynności kancelaryjne rady, komisji i prezydium wykonywało biuro gromadzkie.

Okres stanowieniaEdytuj

Gromadzkie Rady Narodowe działały od 25 września 1954 do 31 grudnia 1972. Od 1 stycznia 1973 ich zadania przejęły gminy.

Linki zewnętrzneEdytuj