Grot (żeglarstwo)

żagiel

Grot – najważniejszy żagiel na dowolnej jednostce pływającej o napędzie żaglowym. Może być to żagiel największy na jednostce, żagiel podstawowy dla danego typu takielunku, lub choćby jedyny. Od nazwy tego żagla nazywane są powiązane z nim: maszty, liny i inne żagle.

Grot

W zależności od takielunku jednostki, grotem jest:

  • na jednostce z jednym tylko żaglem – właśnie ten żagiel
  • na jednostce z jednym tylko masztem – główny (czyli największy) żagiel tego masztu
  • na jednostce z dwoma masztami – główny żagiel tego masztu, który jest wyższy, a jeżeli oba maszty są takie same, to tylnego masztu
  • na jednostce z trzema masztami – główny żagiel środkowego masztu
  • na jednostce z więcej niż trzema masztami – główne żagle na wszystkich masztach prócz pierwszego i ostatniego, groty są wtedy numerowane: żagiel na drugim maszcie to pierwszy grot, na trzecim maszcie to drugi grot itd.

Zobacz też

edytuj