Grotołaz

Grotołaz – nazwa określająca kogoś zajmującego się turystyczną lub sportową eksploracją jaskiń. Używa się także określenia speleolog.

Grotołaz (speleolog) w grocie w Alabamie