Grupa Lizbońska

Grupa Lizbońska – stworzona przez dziewiętnastu członków z Japonii, Europy Zachodniej i Ameryki Północnej z wykształceniem teoretycznym i doświadczeniami praktycznymi w biznesie, strukturach rządowych, organizacjach międzynarodowych i akademickich. Jej założycielem jest Riccardo Petrella, lider programu FAST przy Komisji Unii Europejskiej w Brukseli i główny autorGranic konkurencyjności”. Dwa pełne spotkania grupy odbyły się w Lizbonie, a kilka mniejszych sesji edytorskich miało miejsce w Nagai (Japonia), Warnie (Belgia), Lizbonie i Montrealu celem umożliwienia wszystkim członkom aktywnego wkładu w opracowywanie raportu.

Grupa Lizbońska głosi następujące opinie:

1. Usunąć nierówności – oznacza to zapewnienie wszystkim ludziom: wody, mieszkań i energii.

2. Tolerancja i dialog kultur – zbliżenie między narodami oraz poszanowanie odrębności, obyczajów i tradycji.

3. Dążenie do rządów globalnychtransformacja Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w parlament świata.

4. Rozsądny rozwój – wprowadzenie w życie "Agendy 21" przyjętej w Rio de Janeiro w 1992 r.

BibliografiaEdytuj

  • "Polityka gospodarcza", B. Winiarski