Grupa iminowa

grupa funkcyjna o wzorze >C=N−R

Grupa iminowagrupa funkcyjna w chemii organicznej o ogólnym wzorze: −C=N−R, występująca w iminach i ich pochodnych.