Grupa modularna

Grupa modularna (Gamma) – grupa o bogatej strukturze, stanowiąca obiekt zainteresowania i badań w wielu dziedzinach matematyki, m.in. w teorii liczb, teorii reprezentacji i geometrii algebraicznej. można zdefiniować w terminach przekształceń geometrycznych lub macierzy.

DefinicjaEdytuj

Grupa modularna   zdefiniowana jest jako zbiór liniowych przekształceń ułamkowych (przekształceń Möbiusa) górnej półpłaszczyzny zespolonej na siebie,

 

gdzie   oraz  

Działaniem grupowym jest składanie funkcji.   jest izomorficzna jako grupa ze specjalną rzutową grupą liniową   która jest ilorazem 2-wymiarowej specjalnej grupy liniowej nad liczbami całkowitymi   przez jej centrum   Innymi słowy,   jest grupą macierzy (działaniem jest mnożenie) postaci

 

gdzie   oraz   przy czym utożsamiamy ze sobą macierze   i