Grupa operacyjna

dywizja taktyczna Wojska Polskiego

Grupa operacyjna (GO)

  1. Wojska czasowo połączone pod jednym dowództwem dla wykonania określonego zadania operacyjnego; tworzy się je podczas działań na szerokich frontach i w terenie, gdzie utrudnione jest współdziałanie zgrupowań wojsk, działających na różnych kierunkach operacyjnych, a także w celu wykonania specjalnych zadań operacyjnych; grupy operacyjne mogą otrzymywać nazwy od nazwiska swego dowódcy, miejsca geograficznego i kierunku działania lub kryptonimy;
  2. dowódca wraz z zespołem najważniejszych oficerów swego sztabu; grupa tworzona doraźnie. Zadaniem takich grup jest dowodzenie wojskami z punktu dowodzenia położonego maksymalnie blisko linii frontu, najczęściej na głównym kierunku działania.
  3. Wyższy związek taktyczny Wojska Polskiego, odpowiednik korpusu lub dywizji. Występowała także w innych armiach.
  4. Zorganizowana doraźnie grupa żołnierzy (zazwyczaj część sztabu wojskowego) mająca za zadanie rozwiązanie określonego problemu (zaplanowanie walki, dowodzenie określoną grupą oddziałów wojskowych itp.)

Polskie grupy operacyjne edytuj

W latach 1918–1922

Z tym tematem związana jest kategoria: Polskie grupy operacyjne w wojnie polsko-bolszewickiej.

W latach 1938–1939

Samodzielne związki operacyjne przewidziane w planie organizacji wojskowej Polskich Sił Zbrojnych; należały w większości do grupy odwodów Naczelnego Wodza; składały się przeważnie z 2–3 dywizji piechoty, 1–4 dywizjonów artylerii, pododdziałów saperskich, łączności i służb; nie miały w zasadzie rozwiniętych dowództw i sztabów; rejony koncentracji i gotowości do działań osiągnąć miały po wybuchu wojny.

Z tym tematem związana jest kategoria: Polskie grupy operacyjne w kampanii wrześniowej.

Samodzielne Grupy Operacyjne

Grupy operacyjne kawalerii

Grupy operacyjne

W latach 1946–1947

Grupy operacyjne w innych państwach edytuj

Zobacz też edytuj

Bibliografia edytuj

  • pod red. Marian Laprus: Leksykon wiedzy wojskowej. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1979, s. 135.
  • Mała Encyklopedia Wojskowa, tom I (A – J), Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1967, wyd. I, s. 488, 489.