Otwórz menu główne

Grzbiet Afrykańsko-Antarktyczny

Grzbiet Afrykańsko-Antarktyczny - fragment systemu śródoceanicznych grzbietów pomiędzy Afryką i Antarktydą.

Oddziela on Basen Agulhas od Basenu Afrykańsko-Antarktycznego. Na zachodzie łączy się z Grzbietem Południowoatlantyckim, natomiast na wschodzie z Grzbietem Zachodnioindyjskim.