Grzegorz Kociuba

Grzegorz Kociuba (ur. 1963 w Tarnowcu) − polski poeta, krytyk literacki, pedagog. W latach 1991-1998 był redaktorem kwartalnika literackiego Fraza. Od 1998 do 2011 roku wchodził w skład redakcji kwartalnika literackiego Nowa Okolica Poetów. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Jako krytyk zajmuje się głównie polską poezją współczesną i najnowszą. Współpracuje m.in. z czasopismami: Twórczość, Topos, Pobocza. Pracuje jako polonista w LO im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu. Wiersze Grzegorza Kociuby były tłumaczone na: angielski, czeski, serbski, ukraiński, włoski.

TwórczośćEdytuj

PoezjaEdytuj

 • Obserwacje (1991)
 • Budzenie twarzy (1997)
 • Ślady i znaki (2001)
 • Widoki i widzenia(2005)
 • Powiększenia. Wiersze 1991-2006(2009)
 • Stonka i inne wiersze (2011)
 • Osady (2015)

ProzaEdytuj

 • Ktoś(2003)

Krytyka LiterackaEdytuj

 • Maski/Twarze. Eseje, szkice, recenzje o poezji (2009)
 • Twarze rozbitka. Poezja i eseistyka Krzysztofa Karaska (2013)

Wiersze w antologiachEdytuj

 • Antologia nowej poezji polskiej(2000)
 • La comunità dei vulcani(2006)

NagrodyEdytuj

 1. Nagroda Literacka Miasta Rzeszowa (1992)
 2. I Nagroda (Poezja) na IV Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Stanisława Grochowiaka (Leszno, 2000).
 3. Nagroda Prezydenta Miasta Tarnobrzega (2001)
 4. Nagroda Zarządu Województwa Podkarpackiego (2009)
 5. Medal Komisji Edukacji Narodowej ( 2012 )
 6. Nagroda Podkarpackiego Kuratora Oświaty ( 2016 )