Grzegorz Rydlewski

polski działacz państwowy

Grzegorz Rydlewski (ur. 3 sierpnia 1953 w Warszawie) – polski politolog i polityk, profesor nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, w 1997 szef KPRM w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza, wykładowca Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Grzegorz Rydlewski
Data i miejsce urodzenia 3 sierpnia 1953
Warszawa
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Okres od stycznia 1997
do października 1997
Przynależność polityczna Sojusz Lewicy Demokratycznej
Następca Wiesław Walendziak

ŻyciorysEdytuj

Jest absolwentem Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (1978), 22 listopada 1983 obronił pracę doktorską (Stosunki między państwem a Kościołem rzymskokatolickim w Polsce Ludowej w latach siedemdziesiątych; promotorem pracy był profesor Stanisław Gebethner), w 2002 uzyskał stopień doktora habilitowanego (na podstawie dorobku naukowego oraz pracy Rządowy system decyzyjny w Polsce. Studium politologiczne okresu transformacji). Został kierownikiem Zakładu Nauki o Państwie i Administracji Publicznej w Instytucie Nauk Politycznych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW (przemianowanym później na Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych). W 2013 został profesorem nauk humanistycznych[1]. Objął stanowisko profesorskie na UW.

Od 1975 był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, w latach 90. związał się z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Działał też w Stowarzyszeniu Ordynacka.

W latach 80. pracował w Urzędzie do Spraw Wyznań. Od grudnia 1986 do czerwca 1990 pełnił funkcję dyrektora zespołu do spraw nierzymskokatolickich kościołów i związków wyznaniowych w Urzędzie Rady Ministrów. Od czerwca 1990 do października 1993 kierował zespołami doradców Parlamentarnego Klubu Lewicy Demokratycznej i KP SLD[2]. Od 1995 do 1996 był podsekretarzem stanu w rządzie Józefa Oleksego. Po tzw. reformie centrum administracji od stycznia do października 1997 pełnił funkcję szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Włodzimierza Cimoszewicza. Był członkiem Rady Służby Cywilnej od października 1997 do sierpnia 1999. W rządzie Leszka Millera (od października 2001 do lutego 2004) pracował na stanowisku szefa doradców politycznych premiera. W 2004 został jest członkiem rady fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej. Od czerwca 2004 do października 2005 zajmował stanowisko głównego doradcy premiera Marka Belki.

Wybrane publikacjeEdytuj

  • Samorząd terytorialny i administracja rządowa. Gmina, powiat, województwo: akty prawne, wyjaśnienia, indeksy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1999
  • Rządzenie koalicyjne w Polsce. Bilans doświadczeń lat dziewięćdziesiątych, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2000
  • Służba cywilna w Polsce. Przegląd rozwiązań na tle doświadczeń innych państw i podstawowe akty prawne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001
  • Rządowy system decyzyjny w Polsce. Studium politologiczne okresu transformacji, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2002
  • O skutecznym działaniu w polityce. Dziesięć przykazań nie tylko dla ludzi polityki, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2004
  • Polityka i administracja w rządach państw członkowskich Unii Europejskiej. Studium politologiczne, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2006
  • Systemy administracji publicznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2007

PrzypisyEdytuj

  1. Prof. dr hab. Grzegorz Rydlewski, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2017-12-26].
  2. Rydlewski głównym doradcą Belki. wp.pl, 16 czerwca 2004. [dostęp 2021-10-31].

BibliografiaEdytuj