Grzegorz Zieliński (starszy)

Grzegorz Zieliński herbu Świnka (ur. w 1535 roku – zm. w 1599 roku[1]) – wojewoda i kasztelan płocki, starosta zakroczymski w 1576 roku[2], starosta mławski, dworzanin królewski i sędzia ziemski płocki w 1562/1563 roku.

Grzegorz Zieliński
Herb
Herb Świnka
Rodzina Zielińscy
Data urodzenia 1535
Data śmierci 1599
Ojciec Feliks Zieliński
Matka Dorota Kryska
Żona

Ewa Mdzewska

Dzieci

Dorota Zielińska
Katarzyna Zielińska
Mikołaj Zieliński
Zofia Zielińska
Adam Zieliński
Walenty Zieliński

Poseł na sejm 1562/1563 i 1569 roku i sejm koronacyjny 1576 roku z województwa płockiego[3]. Sędzia deputat kapturowy województwa płockiego w 1572 roku[4]. Poseł województwa płockiego na sejm koronacyjny 1576 roku[5].

Urząd kasztelana płockiego pełnił w latach 1576-1582. Następnie został wojewodą płockim 1582 roku.

W 1587 roku podpisał reces, sankcjonujący wybór Zygmunta III Wazy[6]. W 1589 roku był sygnatariuszem ratyfikacji traktatu bytomsko-będzińskiego na sejmie pacyfikacyjnym[7].

BibliografiaEdytuj

  • "Encyklopedia ogólna wiedzy ludzkiej Sobieszczańskiego" (tom 12, str. 406)
  • "Herbarz Polski ks. Kaspra Niesieckiego S.J. powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopisów, dowodów urzędowych i wydany przez Jana Nep. Bobrowicza w Lipsku, nakładem i drukiem Breitkopfa i Hertela" (wyd. 1839-1845, Zielińscy herbu Świnka.

PrzypisyEdytuj

  1. w tym roku uzyskał dożywocie na starostwo wyszogrodzkie, Krzysztof Chłapowski, Starostowie niegrodowi w Koronie 1565-1795 Materiały źródłowe, Warszawa, Bellerive-sur-Allier 2017, s. 366.
  2. w tym roku uzyskał dożywocie na starostwo zakroczymskie, Krzysztof Chłapowski, Starostowie niegrodowi w Koronie 1565-1795 Materiały źródłowe, Warszawa, Bellerive-sur-Allier 2017, s. 366.
  3. Posłowie ziemscy koronni 1493-1600, pod red. Ireny Kaniewskiej, Warszawa 2013, s. 135, 179, 233.
  4. Ryszard Zieliński, Województwo Płockie w czasie bezkrólewi i na elekcjach, w: Notatki Płockie 3/9, 1958, s. 5, 11.
  5. Posłowie ziemscy koronni 1493-1600, pod red. Ireny Kaniewskiej, Warszawa 2013, s. 233.
  6. Reces Warszawski Około Elekciey nowey krola Je[go] M[i]ł[o]ści Zygmunta trzeciego Roku Pańsk[iego] M. D. LXXX VII – Wyd. B, s. [b.n.s]
  7. Codex diplomaticus Regni Poloniae et Magni Ducatus Lituaniae, wydał Maciej Dogiel, t. I, Wilno 1758, s. 238.