Grzyby chronione w Polsce

Lista stanowi zestawienie gatunków grzybów objętych ścisłą i częściową ochroną gatunkową w Polsce. Zestawienie obejmuje gatunki chronione na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów[1]. Nazwy naukowe i systematyka według Index Fungorum (różnią się od przyjętych w rozporządzeniu)[2].

Spis treści

Gatunki dziko występujących grzybów objęte ochroną ścisłąEdytuj

boczniakowate (Pleurotaceae)

borowikowate (Boletaceae)

czarkowate (Sarcoscyphaceae)

Diplocystaceae

gąskowate (Tricholomataceae)

gwiazdoszowate (Geastraceae)

kolcownicowate (Bankeraceae)

kustrzebkowate Pezizaceae)

maślakowate ((Suillaceae)

Physalacriaceae

pieczarkowate (Agaricaceae)

pniarkowate (Fomitopsidaceae)

powłocznikowate (Corticiaceae)

Sarcosomataceae

smardzowate (Morchellaceae)

soplówkowate (Hericiaceae)

tęgoskórowate (Sclerodermataceae)

truflowate (Tuberaceae)

żagwiowate (Polyporaceae)

Gatunki dziko występujących grzybów objęte ochroną częściowąEdytuj

borowikowate (Boletaceae)

Bulgariaceae

dzwonkówkowate (Entolomataceae)

gąskowate (Tricholomataceae)

gołąbkowate (Russulaceae)

gwiazdoszowate (Geastraceae)

jodłownicowate (Bondarzewiaceae)

krążkownicowate

kruchaweczkowate (Psathyrellaceae)

lakownicowate (Ganodermaceae)

łęgotowate (Geoglossaceae)

maślakowate (Suillaceae)

ozorkowate (Fistulinaceae)

ozorek dębowy (Fistulina hepatica)

pieczarkowate (Agaricaceae)

pierścieniakowate (Strophariaceae)

pniarkowate (Fomitopsidaceae)

siatkoblaszkowate (Gomphaceae)

siedzuniowate (Sparassidaceae)

skórnikowate (Stereaceae)

smardzowate (Morchellaceae)

 • naparstniczka czeska (Verpa bohemica)
 • naparstniczka stożkowata (Verpa conica)
 • smardz grubonogi (Morchella crassipes) – chronione są okazy rosnące poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych oraz poza terenami zieleni
 • smardz półwolny (Morchella gigas) – chronione są okazy rosnące poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych oraz poza terenami zieleni
 • smardz wyniosły (Morchella elata) – chronione są okazy rosnące poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych oraz poza terenami zieleni

soplówkowate (Hericiaceae)

szczeciniakowate (Hymenochaetaceae)

uszakowce (Auriculariales )

wodnichowate (Hygrophoraceae)

zasłonakowate (Cortinariaceae)

żagwiowate (Polyporaceae)

Chronione gatunki grzybów zlichenizowanychEdytuj

Osobny artykuł: Porosty chronione w Polsce.

Gatunki dawniej chronione, od 2014 wyłączone z ochronyEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów. [dostęp 2015-01-04].
 2. Index Fungorum (gatunki) (ang.). [dostęp 2014-09-02 5].
 3. W rozporządzeniu zaliczony do rodziny tocznikowatych Helotiaceae
 4. W rozporządzeniu wymieniony jako Gyromitra fastigiata (synonim)
 5. W rozporządzeniu wymieniony jako borowiczak dęty Boletinus cavipes
 6. W rozporządzeniu wymieniony jako polówka południowa Agrocybe cylindracea
 7. W rozporządzeniu wymieniona jako wodnicha różowoblaszkowa (Hygrophorus calophyllus)