Grzyby hydnoidalne

nieformalna grupa grzybów

Grzyby hydnoidalne (ang. stipitate hydnoid fungi, tooth fungi) – nieformalna morfologiczno-biologiczna grupa podstawczaków obejmująca grzyby ektomykoryzowe, których owocniki rosną na ziemi i składają się z trzonu i kapelusza o hymenoforze kolczastym[1]. Nazwa grupy pochodzi od rodzaju Hydnum (kolczak), do którego początkowo włączano wszystkie gatunki grzybów o kolczastym hymenoforze. W wyniku dużych zmian, jakie zaszły i nadal zachodzą w taksonomii grzybów, większość z tych gatunków została potem przeniesiona do innych rodzajów[2]. Obecnie grzyby hydnoidalne należą m.in. do rodzajów Bankera, Hydnellum Phellodon i Sarcodon w obrębie rzędu Thelephorales[3].

Sarniak świerkowy

Gatunków o owocnikach kolczastych, ale rozpostartych lub rozpostarto-odgiętych i zwykle rosnących na drzewach, nie zalicza się do grzybów hydnoidalnych, lecz do grzybów kortycjoidalnych[4].

Grzyby hydnoidalne są jedną z podgrup grzybów afylloforoidalnych. Do 2015 r. liczba poznanych taksonów (gatunków i odmian) grzybów affyloroidalnych na terenie Polski wynosiła 802 taksony (gatunki i odmiany). Nie jest to jednak liczba ostateczna, mykobiota Polski nie jest bowiem jeszcze do końca przebadana i należy spodziewać się nowych znalezisk, zwłaszcza w grupie grzybów hydnoidalnych, klawarioidalnych, kortycjoidalnych i cyfelloidalnych o niewielkich owocnikach[1].

Przypisy

edytuj
  1. a b Dariusz Karasiński, Grzyby afylloforoidalne Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, „Acta Botanica Cassubica Monographiae. Charakterystyka mykobioty”, 1, Gdańsk 2016.
  2. D. Hibbett, A higher-level phylogenetic classification of the Fungi, „Mycological Research”, 111, 2007, s. 509–547.
  3. A.C. Newton, Status and distribution of stipitate hydnoid fungi in Scottish coniferous forests, „Biological Conservation”, 107, 2002, s. 181–192.
  4. Genera of corticioid fungi: keys, nomenclature and taxonomy, „Studies in Fungi”, 5 (1), 2020, s. 124–309, DOI10.5943/sif/5/1/12 [dostęp 2023-09-07] (ang.).