Gubernia gruzińska

Gubernia gruzińska (ros. Грузи́нская губе́рния) - jednostka administracyjna Imperium Rosyjskiego istniejąca w latach 1801-1840 na ziemiach dzisiejszej wschodniej Gruzji.

Z mocy traktatu gieorgijewskiego od 1783 wschodniogruzińskie królestwa Kartlii i Kachetii stanowiły rosyjski protektorat. Ukazem cara Pawła I z 8 stycznia 1801 ziemie te zostały anektowane przez Rosję, a w miejsce wasalnych królestw powołano gubernię gruzińską z siedzibą władz w Tyflisie (Tbilisi). Po pokoju bukareszteńskim w 1812 do guberni gruzińskiej przyłączono część ziem zachodniej Gruzji wywalczoną przez Rosję od imperium osmańskiego. Po uzyskaniu przez Rosję kolejnych nabytków terytorialnych na Kaukazie Południowym w 1840 gubernia gruzińska została włączona do nowo utworzonej guberni gruzińsko-imeretyńskiej.

W latach 1801-1812 gubernia gruzińska składała się z pięciu powiatów (ujezdów):

  1. gorijski (Gori),
  2. duszecki (Duszeti),
  3. lorijski (Lori),
  4. sygnachski (Signachi),
  5. telawski (Telawi).

BibliografiaEdytuj

  • B.Baranowski, K.Baranowski Historia Gruzji, Warszawa-Wrocław 1987, ​ISBN 83-04-02345-8
  • Wojciech Materski, Gruzja, Warszawa: Wydawnictwo "Trio", 2000, ISBN 83-85660-90-9, OCLC 749427704.
  • Установления по Грузии от 12-го сентября 1801 года, w: Акты собранные Кавказской Археографической Коммиссиею, Тифлис 1866, том 1, с.437-438 - za [1]