Gubernia jekaterynosławska

Gubernia jekaterynosławska, gubernia katerynosławska – jednostka administracyjna Imperium Rosyjskiego ze stolicą w Jekaterynosławiu (Katerynosławiu), utworzona w 1802 roku z podziału guberni noworosyjskiej na trzy gubernie: chersońską (do 1803 mikołajewską), taurydzką i jekaterynosławską.

Mapa guberni katerynosławskiej

Gubernia graniczyła na północy z guberniami: połtawską i charkowską, na wschodzie z Obwodem Wojska Dońskiego, na południu z Morzem Azowskim i gubernią taurydzką, na zachodzie z gubernią chersońską.

W drugiej połowie XIX wieku była terenem intensywnego rozwoju przemysłu wydobywczego i hutnictwa (Zagłębie Donieckie). W 1887 Rostów nad Donem i Taganrog zostały wydzielone z guberni i przyłączone do Obwodu Wojska Dońskiego.

W latach 1918–1921 większość terenów guberni wchodziła w skład utworzonego przez Rewolucyjną Powstańczą Armię Ukrainy tzw. Wolnego Terytorium.

Gubernia została zlikwidowana w 1925 przy reformie podziału administracyjnego Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.

Mapa etnograficzna guberni katerynosławskiej według spisu 1897
Herb guberni katerynosławskiej


DemografiaEdytuj

Gubernia zamieszkana była w 1811 przez 662 tys. osób, natomiast spis powszechny z roku 1897 wykazał 2 113 700, przy czym podział według języka deklarowanego przez respondentów jako ojczysty był następujący:

69,5% Ukraińcy, 18,2% Rosjanie, 4,2% Żydzi, 4% Niemcy, 2,3% Grecy, 1,1% Tatarzy.

Ludność w ujezdach według deklarowanego języka ojczystego 1897[1]Edytuj

Ujezd Ukraińcy Rosjanie Żydzi Niemcy Grecy Polacy Białorusini Mołdawianie
i Rumuni
Tatarzy Turcy
Gubernia łącznie 68,9% 17,3% 4,7% 3,8% 2,3%
Aleksandrowski 82,5% 5,7% 5,1% 5,2% 1,2%
Bachmucki 58,2% 31,2% 2,8% 3,8% 1,9%
Wierchnodnieprowski 90,3% 4,7% 2,6% 2,1%
Katerynosławski 55,7% 21,0% 13,0% 5,8% 2,2% 1,1%
Mariupolski 46,1% 14,0% 4,1% 7,5% 19,0% 6,1% 2,1%
Nowomoskowski 93,2% 3,7% 1,4% 1,3%
Pawłogradzki 79,7% 14,4% 2,9% 2,3%
Słowianoserbski 50,5% 45,4% 1,5%

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj