Gubernia jekaterynosławska

Mapa guberni katerynosławskiej

Gubernia jekaterynosławska, gubernia katerynosławska – jednostka administracyjna Imperium Rosyjskiego ze stolicą w Jekaterynosławiu (Katerynosławiu), utworzona w 1802 roku z podziału guberni noworosyjskiej na trzy gubernie: chersońską (do 1803 mikołajewską), taurydzką i jekaterynosławską.

Gubernia graniczyła na północy z guberniami: połtawską i charkowską, na wschodzie z Obwodem Wojska Dońskiego, na południu z Morzem Azowskim i gubernią taurydzką, na zachodzie z gubernią chersońską.

W drugiej połowie XIX wieku była terenem intensywnego rozwoju przemysłu wydobywczego i hutnictwa (Zagłębie Donieckie). W 1887 Rostów nad Donem i Taganrog zostały wydzielone z guberni i przyłączone do Obwodu Wojska Dońskiego.

W latach 1918-1921 większość terenów guberni wchodziła w skład utworzonego przez Rewolucyjną Powstańczą Armię Ukrainy tzw. Wolnego Terytorium.

Gubernia została zlikwidowana w 1925 przy reformie podziału administracyjnego Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.

Mapa etnograficzna guberni katerynosławskiej według spisu 1897
Herb guberni katerynosławskiej


DemografiaEdytuj

Gubernia zamieszkana była w 1811 przez 662 tys. osób, natomiast spis powszechny z roku 1897 wykazał 2 113 700, przy czym podział według języka deklarowanego przez respondentów jako ojczysty był następujący:

69,5 % Ukraińcy, 18,2 % Rosjanie , 4,2% Żydzi, 4 % Niemcy, 2,3 % Grecy, 1,1% Tatarzy.

Ludność w ujezdach według deklarowanego języka ojczystego 1897[1]Edytuj

Ujezd Ukraińcy Rosjanie Żydzi Niemcy Grecy Polacy Białorusini Mołdawianie
i Rumuni
Tatarzy Turcy
Gubernia łącznie 68,9 % 17,3 % 4,7 % 3,8 % 2,3 %
Aleksandrowski 82,5 % 5,7 % 5,1 % 5,2 % 1,2 %
Bachmucki 58,2 % 31,2 % 2,8 % 3,8 % 1,9 %
Wierchnodnieprowski 90,3 % 4,7 % 2,6 % 2,1 %
Katerynosławski 55,7 % 21,0 % 13,0 % 5,8 % 2,2 % 1,1 %
Mariupolski 46,1 % 14,0 % 4,1 % 7,5 % 19,0 % 6,1 % 2,1 %
Nowomoskowski 93,2 % 3,7 % 1,4 % 1,3 %
Pawłogradzki 79,7 % 14,4 % 2,9 % 2,3 %
Słowianoserbski 50,5 % 45,4 % 1,5 %

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj