Otwórz menu główne

Guzak północny (Meloidogyne hapla) – gatunek nicienia z rodziny mątwikowatych (Heteroderidae). Występuje dymorfizm płciowy. Samica jest gruszkowata w kształcie. Żeruje na roślinach dwuliściennych. Liczba pokoleń w ciągu roku: 2 - 4. Jaja są składane w korzeniach. Płodność - 1000 jaj. Larwa zimuje w osłonce jajowej w korzeniu. Larwy po wniknięciu do korzeni rozwijają się. Można zwalczać za pomocą płodozmianu - przez 2- 3 lata stosować rośliny jednoliścienne.

Guzak północny
Meloidogyne hapla
Systematyka
Domena eukarionty
Królestwo zwierzęta
Typ nicienie
Gromada Secernentea
Rząd Tylenchida
Rodzina mątwikowate
Rodzaj Meloidogyne
Gatunek guzak północny