Gwara miejska

Gwara miejska, dialekt miejski, urbanolekt – mowa niewykształconych warstw mieszkańców miast. Od języka standardowego używanego przez miejskie warstwy wykształcone różni się głównie niekonsekwentnie występującymi cechami leksykalnymi i fonetycznymi, wspólnymi z sąsiadującymi z danym miastem gwarami wiejskimi. Czasem utożsamia się gwary miejskie i gwary zawodowe[1].

Dawni dialektolodzy postrzegali mowę miejską jako zniekształconą wersję języka standardowego, w odróżnieniu do gwar wiejskich, które uważano za „czyste” formy dialektów[2]. Późniejsze badania socjolingwistyczne doprowadziły jednak do odrzucenia tego poglądu i uznania gwar miejskich za przejaw prawowitych różnic językowych[2].

PrzypisyEdytuj

  1. Stanisław Urbańczyk, Encyklopedia języka polskiego, wyd. 2, Wrocław: Ossolineum, 1992, s. 105, ISBN 83-04-02994-4, OCLC 30953882.
  2. a b Robert Lawrence Trask, The Dictionary of Historical and Comparative Linguistics, Psychology Press, 2000, s. 358, ISBN 978-1-57958-218-0 (ang.).