Gwara zawodowa, gwara profesjonalna, żargon zawodowy[1], profesjolekt[2]mowa środowiskowa właściwa dla przedstawicieli określonego zawodu. Od formy powszechnej języka standardowego różni się przeważnie wyłącznie leksyką (profesjonalizmami) i frazeologią. Zasadniczo funkcjonuje wyłącznie w formie ustnej, sporadycznie wykorzystywana jest także jako materiał w utworach literackich. Gwarę profesjonalną tworzą jednostki leksykalne przyjęte do środowiskowych kontaktów nieformalnych; odróżnia się ją od terminologii oficjalnej stosowanej przez daną grupę zawodową[3].

Termin często traktowany jako synonimiczny w stosunku do określeń żargon, slang, język specjalny.

Niekiedy granica między wąsko pojętą gwarą zawodową a szerszą gwarą środowiskową jest dosyć płynna, np. gwara myśliwska (język łowiecki) (obecnie jest to raczej gwara środowiskowa). Przykłady gwar zawodowych: prawnicza, lekarska, informatyczna, matematyczna.

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. Urszula Żydek-Bednarczuk, Słownictwo z zakresu motoryzacji we współczesnym języku polskim, Katowice: Uniwersytet Śląski, 1987, s. 12, ISBN 83-226-0184-0, OCLC 25888746.
  2. Tomasz Piekot, Typy socjolektów, [w:] Język w grupie społecznej – wprowadzenie do analizy socjolektu, Wałbrzych: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, 2008, s. 20, ISBN 978-83-88425-38-7, OCLC 297524942.
  3. Juliusz Kurkiewicz, Kwalifikatory w Wielkim słowniku języka polskiego, [w:] Piotr Żmigrodzki, Renata Przybylska (red.), Nowe studia leksykograficzne, Kraków: Wydawnictwo „Lexis”, 2007, s. 29–45, ISBN 978-83-89425-37-9, OCLC 192094420, patrz s. 33.