Haman, Aman – postać biblijna ze Starego Testamentu, najwyższy urzędnik króla Persji, Achaszwerosza.

Haman
ilustracja
Występowanie Księga Estery
Rodzina
Ojciec Hammedata (Amadata)
Dzieci 10 synów
Obraz Rembrandta ukazujący Hamana błagającego Esterę o litość

Król polecił poddanym oddawać pokłon Hamanowi. Jednak wbrew poleceniu króla Żyd Mardocheusz nie oddawał pokłonu Hamanowi, za co ten postanowił zabić Mardocheusza, a także innych Żydów w Persji. Kiedy królowa Estera odkryła jego plany przed królem, Haman został powieszony na szubienicy, którą postawił dla Mardocheusza. Pojawia się w Księdze Estery 3-7.

Na cześć tego wydarzenia obchodzone jest co roku święto Purim.

W Koranie, w surze 28. Haman to imię nadzorcy budowy Wieży Babel oraz ministra faraona Egiptu, przeciw któremu działał prorok Mojżesz. Razem ze swoim panem i żołnierzami umiera topiąc się w morzu.

Zobacz teżEdytuj