Hamiltonian

funkcja używana w mechanice teoretycznej

Hamiltonian (funkcja Hamiltona) – funkcja współrzędnych uogólnionych i pędów uogólnionych[1], opisująca układ fizyczny w sformułowaniu Hamiltona teorii fizycznych[2]

gdzie:

współrzędne uogólnione,
– pędy uogólnione (zdefiniowano je niżej),
– liczba stopni swobody,
– czas.

Hamiltonian wykorzystuje się m.in. do zapisania równań Hamiltona i równanie Hamiltona-Jacobiego.

Dla układu hamiltonowskiego hamiltonian jest całką pierwszą.

W mechanice kwantowej odpowiednikiem funkcji Hamiltona jest operator Hamiltona.

Metody otrzymywania funkcji Hamiltona edytuj

Funkcję Hamiltona otrzymuje się,

przy czym należy zastępując prędkości występujące w wyrażeniach na energię czy funkcję Lagrange’a za pomocą pędów.

Wyznaczanie funkcji Hamiltona z energii układu edytuj

Funkcję Hamiltona można otrzymać znając wzór na energię całkowitą układu, przy czym prędkości wyraża się za pomocą pędów.

Punkt materialny edytuj

(1) Jeżeli cząstka o masie   porusza się z prędkością nierelatywistyczną w potencjale   to energia całkowita cząstki jest sumą energii kinetycznej i potencjalnej w postaci

 

Ponieważ   to funkcja Hamiltona przyjmuje postać:

 

(2) Dla cząstki relatywistycznej, swobodnej (tj. nie oddziałującej z żadnym polem potencjału) związek między energią i pędem ma postać

 

Stąd funkcja Hamiltona ma postać

 

Oscylator harmoniczny edytuj

Energia całkowita oscylatora harmonicznego poruszającego się w kierunku   ma postać

 

Stąd funkcja Hamiltona ma postać

 

Wyznaczanie funkcji Hamiltona z funkcji Lagrange’a edytuj

Funkcję Hamiltona można otrzymać z funkcji Lagrange’a

 

gdzie:

  – współrzędna uogólniona,
  – prędkość uogólniona,
  – czas.

Dla każdej prędkości uogólnionej   wyznacza się odpowiadający jej pęd uogólniony  (tzw. pęd kanonicznie sprzężony), zdefiniowany jako pochodna funkcji Lagrange’a po prędkości uogólnionej  

 

Hamiltonian można znaleźć teraz z funkcji Lagrange’a za pomocą tzw. transformacji Legendre’a

 

przy czym konieczne jest wyrażenie prędkości uogólnionych występujących w funkcji Lagrange’a przez pędy uogólnione, gdyż funkcja Hamiltona musi być zapisana jako funkcja pędów uogólnionych. Nie dla wszystkich układów taka transformacja jest możliwa.

Przykłady pędów uogólnionych edytuj

  • W przypadku współrzędnych kartezjańskich pędy uogólnione są zwykłymi pędami.
  • We współrzędnych walcowych jako jedną ze współrzędnych uogólnionych cząstki przyjmuje się kąt; wtedy prędkość uogólniona jest prędkością kątową, a pęd uogólniony – obliczany jako pochodna funkcji Lagrange’a po prędkości kątowej – okazuje się być momentem pędu cząstki.
  • W ogólnym przypadku pędy uogólnione mogą nie mieć prostej interpretacji fizycznej, co wynika z dowolności wyboru współrzędnych uogólnionych.


Przypisy edytuj

  1. Funkcja Hamiltona, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-07-22].
  2. „Encyklopedia fizyki” praca zbiorowa, PWN 1973, T. 1, s. 737.

Bibliografia edytuj