Handel międzynarodowy

Handel międzynarodowy – łączna wartość eksportu i importu.

Handel międzynarodowy jest znaczącym czynnikiem dynamizującym ogólny rozwój gospodarczy, gwarantuje stałe dostawy potrzebnych surowców, płodów rolnych, dóbr kooperacyjnych oraz technologii. Podstawowymi formami współpracy z zagranicą jest obrót towarowy (import, eksport, reeksport) oraz tzw. „obroty niewidzialne” (turystyka, usługi transportowe, pocztowo-telekomunikacyjne, kredyty)[1]. Wykaz wartości eksportu i importu to bilans handlowy kraju. Bilans płatniczy kraju to bilans wraz z obrotami niewidzialnymi. Pojęcie „handel międzynarodowy” lub „obroty międzynarodowe” dotyczy wymiany w skali globalnej lub wymiany zagranicznej ugrupowań ponadnarodowych, czy też grup państw[2].

Państwa o bardziej umiędzynarodowionych, otwartych gospodarkach (co jest definiowane jako udział importu i eksportu w PKB) zwykle mają również wyższy poziom PKB per capita[3].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. I Fierla: Geografia gospodarcza świata. Warszawa: PWN, 2003.
  2. J Dudziński: Podstawy handlu zagranicznego. Szczecin: Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, 2002.
  3. OECD Compendium of Productivity Indicators 2029. Paris: OECD Publishing, s. 94. ISBN 978-92-64-69677-8.