Handout

strona ujednoznaczniająca

Handout[1] (wręcznik, rozdawka) – materiały pomocnicze w formie ulotki, rozdawane słuchaczom w czasie wystąpień publicznych, takich jak wykłady, prezentacje, odczyty czy referaty w celu ułatwienia zrozumienia i zapamiętania treści wystąpienia.

Handout[2] może zawierać: kopie dokumentów, tabele danych, schematy, ilustracje, a także może zawierać streszczenie wystąpienia - najczęściej w punktach. Właściwie zredagowany ułatwia przyswojenie treści, a także może zastąpić notatki z wystąpienia.

PrzypisyEdytuj