Haracz – roczna danina płacona przez lenne państwa chrześcijańskie na rzecz sułtańskiej Turcji. W Polsce od czasów wojen z Tatarami i Turcją: kontrybucja lub okup, płacony przez stronę, która przegrała wojnę.

Obecnie to słowo kojarzy się z działalnością przestępczą, a w szczególności z przestępczością zorganizowaną. Tzw. wymuszanie haraczu w zamian za "opiekę" lub "ochronę" obiektów handlowych i gastronomicznych, często stanowi podstawowe źródło dochodów licznych grup przestępczych.

Zobacz teżEdytuj